Bygga för att kunna riva och bygga igen

Ronneby Artikeln publicerades
Martina Lindgren och Lisa Apelman på Cefur håller i Ronnebys del av Bamb-projeket.
Foto:Jan Hinderson
Martina Lindgren och Lisa Apelman på Cefur håller i Ronnebys del av Bamb-projeket.

Vid universitetet i nederländska Delft kommer man att bygga ett hus, riva det och bygga upp det igen i annan design med samma material, för att riva det igen, omdesigna och bygga upp det en tredje gång med samma byggmaterial.

Det är en del av det stora EU-projektet Bamb - Buildings as Material Banks - alltså byggnader som materialbanker.

16 partners i åtta länder är med i projektet om återanvändningsbart byggande. Det är flera universitet, byggbolag, byggkonsulter, IBM, Bryssels miljöförvaltning - och Ronneby kommun.

I Ronneby har man redan genomfört flera byggprojekt som bygger på uttalade hållbarhets- och återvinningsprinciper, som förskolan och skolan i Listerby. Fler är på gång, som Kilen och de nya 4-9-skolorna i Ronneby.

– Det är väl därför vi har kommit med, säga Lisa Apelman.

Jag träffar henne och Martina Lindgren på Cefur, som är Ronnebys utvecklingscentrum för hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Den andra svenska partnern är Sundahus i Linköping, som byggt upp en stor databas med miljöinformation om olika byggmaterial.

– I Sverige är vi rätt bra på att ta hand om rivningsmaterial. Men man återanvänder oftast inte det inte till samma värde. Gammalt tegel kan bli fyllnadsmassor, till exempel.

Grundtanken bakom Bamb är att man ska bibehålla materialen så rena som möjligt, så att de kan återanvändas till samma värde. Det handlar både om vilka material man väljer och hur man sammanfogar dem.

– Det är ju betydligt sämre för återvinningsmöjligheterna att spika eller limma ihop material, än att sätta ihop dem med skruvar och bultar.

Lisa Apelman och Martina Lindgren tycker att något av det mest intressanta med att jobba i ett internationellt projekt för att se skillnaderna mellan länderna och lära sig av varandra.

– I Sverige har vi kommit längst med att ha koll på kemikalier i byggmaterial, för att vi var tidiga med regleringar i miljölagstiftningen och genom Kemikalieinspektionens arbete.

– Belgien och Nederländerna har kommit längre med själva återanvändandet. Bland annat för att det har funnits eldsjälar som tidigt gjort experiment i cirkulärt byggande. Från nationellt håll stöttar man den cirkulära ekonomin både i Holland och Nederländerna, säger Martina Lindgren.

Bambprojektet började i september 2015 och avslutas i februari 2019. Tills dess ska man bland annat sammanställa 300 materialpass med information om olika material och hur de kan återanvändas.

Man kommer att genomföra olika pilotprojekt, som det dubbelt rivna och tre gånger uppbyggda huset i Delft och ett stort kontorshus i Tyskland som byggs enligt återvinningsprinciper.

Och inte minst handlar det om att arbeta fram gemensamma processer, principer och modeller för återvinningsbart byggande, bland annat med datastöd från ÏBM som är en av partnerna i projektet.