De är Årets företagare i Ronneby

Ronneby. Artikeln publicerades
Anette och Peter Rolfmark är Årets företagare för sina insatser i sotar- och fastighetsbranscherna. 4 bilder
Foto:Jan Hinderson
Anette och Peter Rolfmark är Årets företagare för sina insatser i sotar- och fastighetsbranscherna.

–  Bådas våra pappor gick bort 2008. Där stod vi med att hantera sorgen, två mammor att ta hand om, tre barn – och dessutom tre företag! berättar Anette Rolfmark.

Sotarmästaren Peter Rolfmark jobbade tillsammans med sin far Bengt, som drivit Ronneby sotningsdistrikt i många år.

– Jag lämnade ett anbud på att ta över sotningsdistriktet i Karlskrona och fick det från april 2009. Min far gick tyvärr bort i cancer i oktober 2009, två månader efter att han skulle gått i pension. Han fick en aggressiv cancerform och dog på mycket kort tid, berättar Peter Rolfmark.

Anette Rolfmark kommer också från en företagarfamilj, med en far som startade ett fastighetsbolag på 1990-talet. Han dog 2008.

– Men trots det som drabbade oss bestämde vi oss för att driva alla tre företagen vidare, säger Anette Rolfmark.

De berättar att det framför allt var åren 2008 till 2011 som var tunga, med nya uppgifter som fastighetsförvaltare och att dra igång den nya verksamheten i Karlskrona, tillsammans med allt det som föräldrars död för med sig.

För egentligen var det ingen självklarhet att Peter skulle bli sotarmästare och Anette vd i fastighetsbolag, eller ens företagare.

– Jag jobbade som fritidspedagog i 16 år, innan jag ville pröva på något annat och började här på kontoret, berättar Anette.

Peter kom från en sotarfamilj, med en pappa som var skorstensfejarmästare, en mamma som jobbade som administratör i företaget och en syster som jobbade som sotare på 80-talet och blev en av Sveriges första kvinnliga skorstensfejare.

Men själv utbildade han sig till byggnadsingenjör:

– Jag kom ut 1990 – mitt under fastighetskrisen. Då det inte fanns några jobb i byggbranschen började jag jobba i familjeföretaget – och är kvar 27 år senare.

Han gick utbildningen till skorstensfejare och flera vidareutbildningar inom yrket de kommande åren.

–  Men det är först när man har ett eget distrikt man får kalla sig skorstensfejarmästare, berättar Peter Rolfmark.

Efter de jobbiga åren i början har det rullat på. 2009 var de 14-15 anställda, nu är de 22.

De samarbetar med Handelsprogrammet på Knut Hahnsskolan och tar in ett par ungdomar på praktik varje termin. De handleder också UF-företag.

Peter Rolfmark berättar att han engagerat sig i yrkesförbundet. 2015 blev han vald till ordförande i Skorstensfejarmästarna i Skåne och Blekinge, och 2017 blev han förste vice ordförande för Skorstensfejarmästarna i Sverige och sitter med i deras verkställande utskott.

Företagandet har också expanderat på fastighetssidan, där Anette Rolfmark engagerat i sig Fastighetsägarna Syd och är vice ordförande i Ronnebyavdelningen. Han sitter också med i styrelsen i Handelsbanken i Ronneby och Företagarna.

–  Vi har förvärvat en ny fastighet ungefär vartannat år. Det handlar om mindre fastigheter, ofta blir vi tillfrågade av säljaren som vill ha en köpare som han känner till och litar på.

Från början handlade det bara om bostadshus, men under senare år har de också köpt ett par fastigheter på gågatan och börjat engagera sig i utvecklingen av centrum.

–  En inredningsbutik har flyttat in nyligen, vi har en tom lokal där företag har visat intresse att hyra, säger Anette och berättar att hon är med i centrumsamarbetet mellan kommunen, fastighets-ägare och handlare.

– Jag deltar också ofta i frukostmöten för näringslivet och olika former av nätverksbyggade. Det ger mycket tillbaka, det öppnar mycket möjligheter för oss.

– Som företagare vill man påverka och vara delaktig i utvecklingen i Ronneby, och känner medvind då det händer bra saker i Ronneby, säger Anette Rolfmark.

De både ser mest fördelar med att dela arbetsplats.

–  Men när vi kommer hem kanske vi pratar jobb i fem minuter, men sen är det familjen som gäller, det är vårt fokus.

Peter och Anette Rolfmark med Ronneby sotningsdistrikt blev Årets företagare i Ronneby 2017. Det är framför allt två saker som de framhåller som nycklarna till framgången.

–  Att vi har varandra och fungerar väldigt bra tillsammans. Peter är den som springer fortast, jag håller igen lite – det är en bra kombination, säger Anette Rolfmark.

–  Och så våra duktiga anställda! Det är väldigt bra stämning på jobbet, säger Peter Rolfmark och berättar att nästa år är det 50 år sen hans far startade firman.

– Det ska vi fira med personalen. Men vi har inte bestämt hur än.