Peter Enckell: ”Vi är en liten stad, vi behöver varandra”

Karlshamn. Artikeln publicerades
– Vi i stiftelsen har bra koll på vad som händer i de företag vi satsar i, säger Peter Enckell.
Foto:Jan Hinderson
– Vi i stiftelsen har bra koll på vad som händer i de företag vi satsar i, säger Peter Enckell.

Commersen-skylten sitter fortfarande kvar utanför Peter Enckells hus på Lotsgatan i centrala Karlshamn.

Nu funderar han på vad som ska bli av de gamla redaktionslokalerna i gårdshuset – en fast hyresgäst eller ett office space där folk kan hyra in sig vid behov.

Men min orsak till besöket är inte det, utan att tala om Karlshamns Sparbanks näringslivsstiftelse, där han är ordförande.

– En del kanske tycker att vi har ju redan en sparbank. Vad ska vi ha en särskild stiftelse till?

– Men vad banker får göra är väldigt reglerat. De tvingas vara fyrkantiga. Vi i stiftelsen kan agera mycket friare, säger Peter Enckell.

Han tror till exempel inte att det hade varit någon idé att gå till banken för att man ville starta ett brädspelscafé.

Men med näringslivsstiftelsen gick det:

– Vi var rätt skeptiska först – vadå Fia med knuff? Men vi pratade med dem som kom med idén och insåg att brädspel numera är betydligt mer än vad vi gamlingar trodde.

– Det var ju inga stora pengar vi satsade i Brädspelscafét. Men det var en kul grej och ett sätt att få ungdomar att trivas i Karlshamn.

Karlshamns sparbanks stiftelse startade 2002. Varje år går en viss procent av bankens vinst till stiftelsen. Peter Enckell har varit styrelsemedlem från början, och ordförande ungefär halva tiden.

– Vi är en liten styrelse på fem personer. Men vi tar också in adjungerade från banken om det kommer upp förfrågningar snarare går in i bankens sponsorverksamhet. Och vi har också ett par konsulter som hjälper oss att bedöma företag och före- tagsidéer.

– Ibland kan någon av oss gå in som styrelsemedlem i företag som vi stödjer, annars får vi regelbundna rapporter – vi har bra koll på vad som händer. Men det är klart att vi gått på pumpen ibland och förlorat pengar, man kan aldrig vara säker i förväg på vilka som lyckas och vilka som misslyckats.

Att stiftelsen startade just 2002 är nog inte direkt någon tillfällighet. En hel del av Sparbanksstiftelsens verksamhet har handlat om att stödja företag och verksamheter på Netport och BTH:s Campus Karlshamn, som etablerades på Östra Piren i början på 00-talet.

– Vi har sponsrat gästprofessorer och evenemang som Creative Coast. Där lägger vi en ansenlig summa i prispengar till bästa spelkoncept. Men de får inte ut det direkt, utan pengarna ska användas till utveckling av spelet och spelföretaget.

Stiftelsen har satsat i spelföretag som Tarsier, men också andra typer av Netportföretag som energiföretaget Noda och IT-företaget Storegate som varit en pionjär inom molntjänster.

– På spelområdet är Tarsiers efterföljare The Station och Forgotten Key framgångsrika och söker personal. Det håller på att växa fram en kritisk massa inom spelbranschen i Karlshamn, säger Peter Enckell.

Sparbanksstiftelsens verksamhet har förändrats något med tiden:

– Finansinspektionen har kommit med nya regler som gör att vi som bankägd stiftelse inte kan arbeta som riskkapitalist. Det vill säga, vi kan inte göra det med de pengar som kommit till efter det beslutet. Så vi har två olika påsar pengar.

Karlshamns Sparbank har också fusionerats med Kyrkhults sparbank. Där finns också en stiftelse, men den kan inte gå in direkt i företag utan arbetar enbart med mer allmännyttiga saker, som till exempel att stödja lokala initiativ till bredbandsutbyggnad.

– Men Olofströmsföretag kan också söka stöd från Karlshamnsstiftelsen. Däremot kan man inte komma från kommuner utanför bankens verksamhetsområde.

Peter Enckell berättar att de stött några sociala företag som ger jobb åt nytillkomna. Men det handlar om att stödja affärsidéer – inte om att ge bidrag.

– Kommer det en förfrågan så vill vi alltid träffa personen bakom fysiskt. Vi fattar inga beslut enbart på handlingar.

– De intryck som vi får av personen och hur denne kan lägga fram sina affärsidéer betyder väldigt mycket för vårt ställningstagande. Egentligen tar vi nog 80 procent på personen och 20 på affärsidén, säger Peter Enckell och tillägger:

– Vi kan ha missat en och annan ingenjör som trasslat in sig i tekniska förklaringar – men det får vi ta i så fall.

Sparbanksstiftelsen har också satsat i sådant som gör Karlshamn mer attraktivt som Kreativum, Blekinges exotiska värld och Kallbadhuset.

– Karlshamn är en liten stad, vi behöver varandra och kommunen kan inte göra allt.

– Folk utifrån är rätt avundsjuka på att vi har Sparbanksstiftelsen – det är roligt. Inte att de är avundsjuka, utan att stiftelsen finns. Vi har inga jättesummor till vårt förfogande, men vi är ändå ett gödsel för näringslivsklimatet i Karlshamn, säger Peter Enckell.