Blekinge

Att många läkarbyten kan slå mot hälsan misstänkte ST-läkaren och forskaren Hannes Kohnke när han började studien. När han nu sitter med resultatet kan han konstatera att patientgruppen med bäst läkarkontinuitet hade häften så många besök till akuten som patientgruppen med sämst kontinuitet.
Foto:

De senaste regionnyheterna