Blekinge

Havsörnen är fortfarande en rödlistad art, men inte lika akut hotad som den varit tidigare. I Blekinge finns ett antal häckande par (den exakta siffran vill man hålla hemlig för att inte äventyra skyddet för dessa fåglar) som maximalt kan få två ungar om året. Sedan tar det cirka fem år innan dessa är könsmogna och kan producera nya örnar.
Foto:

De senaste regionnyheterna