80 miljoner ska lösa insekternas bostadsbrist

KNÖSÖ Artikeln publicerades
Jonas Warhammar från Länsstyrelsen i Blekinge berättade om projektet för dem som kom till invigningen.
Foto:Maths Olsson
Jonas Warhammar från Länsstyrelsen i Blekinge berättade om projektet för dem som kom till invigningen.

För insekterna som är beroende av ekarna för sin överlevnad råder det bostadsbrist. Det ska ett EU-projekt, där 17 miljoner kronor går till Blekinge, försöka ändra på.

I dag finns det bara ett fåtal gamla ekar kvar i Sverige. De äldsta är runt 300 år medan de näst äldsta ofta inte är äldre än 150 år. Det innebär att flera rödlistade arter som är beroende av trädslaget ek är på väg att dö ut eftersom de i princip bara finns i de riktigt gamla träden.

Men nu ska 30 områden i landet restaureras genom Life-projektet Bridging the Gap som invigdes i Knösö naturreservat utanför Karlskrona under måndagen.

Det är länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun som har gått samman och ansökt om att få pengar från en av EU:s fonder som heter Life. Den totala budgeten ligger på 80 miljoner kronor, varav 17 miljoner går till Blekinge.

– Vi har valt ut dem finaste och mest värdefulla ekområdena i länet skulle jag säga, säger Jonas Warhammar, projektledare och naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge.

Förutom Knösö ska även Gö, Haglö, Johannishus åsar, Kummeln, Sonekulla, Tromtö och Valje återställas bland annat genom röjning.

– Områdena har vuxit igen och ekarna trivs inte i mörker. De vill ha det ljust och halvöppet, och blir de 300 år gamla får de värdefulla strukturer som att grenar bryts och håligheter bildas, vilket många insekter gillar, säger Jonas Warhammar.

Förutom röjning ska det också planteras nya ekar där det behövs, men eftersom det kommer att dröja länge innan de gör som mest nytta sätts det också ut en del holkar som ska efterlikna den naturliga miljön.

– Det är ett sätt att tillfälligt lösa bostadsbristen, tills träden har hunnit växa till sig, säger Jonas Warhammar.

En annan åtgärd är att med hjälp av arborister försöka föråldra ekarna genom att tillfoga skador som senare hade uppstått naturligt.

Under invigningen i Knösö naturreservat, där landshövdingen Berit Andnor Bylund själv planterade en ekplanta, kom det förutom representanter från länsstyrelsen och kommunen också andra nyfikna. Annette Birgersson bor på Knösö och berättar att hon brukar vara ute och gå i området varje dag. Hon tycker att det verkar vara ett väldigt bra projekt för unika miljöer som den här.

– Det är jätteviktigt att den bevarande aspekten uppmärksammas och kommer i fokus. Annars är det lätt att det exploateras och att man inte ser naturvärdena, säger hon.