Akutchef i utredning om räddningstjänsten

BLEKINGE ,
Räddningstjänsten granskas.
Foto:

Artikeln publicerades 12 juni 2017.

Landstinget Blekinge föreslår Roger Nihlén, chef på akutkliniken, som expert i regeringens utredning om framtidens kommunala räddningstjänst. Utredningen ska granska kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst samt föreslå hur de kan bedrivas mer likvärdigt, effektivt och säkert. Den ska vara klar 30 juni 2018.