Äldre krävde svar om sjukvården

BLEKINGE Artikeln publicerades
Pensionärsorganisationerna hade en lång lista med frågor till landstingspolitikerna och ville bland annat veta hur de jobbade för att även äldre personer skulle finnas representerade i politiken. Politikerna var överens om att många äldre var engagerade och hade politiska uppdrag och att det snarare var svårt att hitta unga.
Foto:Maths Olsson
Pensionärsorganisationerna hade en lång lista med frågor till landstingspolitikerna och ville bland annat veta hur de jobbade för att även äldre personer skulle finnas representerade i politiken. Politikerna var överens om att många äldre var engagerade och hade politiska uppdrag och att det snarare var svårt att hitta unga.

Mer satsningar på sjukhuset i Karlshamn och bättre samarbete mellan landstinget och kommunerna utlovades när Blekinges pensionärer ställde politikerna till svars.

Med anledning av valet nästa år hade pensionärsorganisationerna i Blekinge bjudit in samtliga partier i landstingsfullmäktige till en utfrågning i Ronneby under torsdagen. Moderaterna och Kristdemokraterna dök inte upp men övriga partier hade representanter på plats som fick svara på pensionärernas frågor.

Hur framtiden blir för sjukhuset i Karlshamn var en punkt.

– Sjukhuset i Karlshamn ska fortsätta att utvecklas men exakt vad vi ska ha för verksamhet där och vad som ska vara i Karlskrona kan jag inte svara på. Jag vet inte hur det kommer att se ut om fyra år, sa Christel Friskopp (S) som är ordförande för nämnden för Blekingesjukhuset och vice ordförande i landstingsstyrelsen.

– De planerade renoveringarna och utbyggnaderna av sjukhuset i Karlskrona gör att Karlshamn blir ännu viktigare. Kanske ska vi till och med flytta verksamheter dit, sa Lars Karlsson (C).

Bernth Johnson, ordförande för PRO i Blekinge, ville veta hur landstinget Blekinge ska jobba för att hänga med i den digitala utvecklingen.

Erik Ohlsson berättade att man avsatt pengar för det i budgeten och att tjänstemännen jobbade med frågan. Med hjälp av modern teknik ska man i framtiden kunna sköta mer vård i hemmet.

– Då krävs det att man har digital kontakt mellan hemmet och sjukvården. En sjuksköterska ska kunna åka hem till en patient och göra en undersökning och konsultera en läkare på distans med hjälp av digital teknik. Det är teknik som redan finns i dag och som man jobbar med till exempel i Norrland där det är mer långa avstånd, sa Lars Karlsson.

Samarbetet mellan landstinget och kommunerna vad gäller hemsjukvården upplevs ibland som bristfälligt och det är stor risk att saker faller mellan stolarna. Politikerna lovade att försöka förbättra det.

– Vi vill minska ner på hyrläkarna. Med så många olika läkare är det svårt för sjuksköterskorna i kommunen att veta vem de ska ringa när de behöver hjälp. Det blir ingen bra kontakt. Men vi vill stärka samverkan både på politisk nivå och på tjänstemannanivå, sa Erik Ohlsson (V).

Liberalen Peter Christensen gick ett steg längre och föreslog att man skulle skapa nya gemensamma nämnder med politiker från landstinget och kommunen för att stärka samarbetet, men fick inget gehör för det.