Allt fler kvinnor läser till ingenjörer vid BTH

BLEKINGE Artikeln publicerades
Vid flera av landets stora universitet sjunker andelen nyantagna kvinnor till ingenjörsprogrammen. Men vid Blekinge tekniska högskola, BTH, ökar antalet.
Foto:Mattias Mattisson
Vid flera av landets stora universitet sjunker andelen nyantagna kvinnor till ingenjörsprogrammen. Men vid Blekinge tekniska högskola, BTH, ökar antalet.

Vid flera av landets stora universitet sjunker andelen nyantagna kvinnor till ingenjörsprogrammen. Men Blekinge tekniska högskola, BTH, går mot strömmen.

Vid den senaste mätningen ökade antalet kvinnor på programmen vid BTH med 1,4 procent. Andelen kvinnor var 16 procent. Det kan tyckas vara låga siffror, men kan vägas mot att vid nästan alla andra större högskolor minskar antalet kvinnor på ingenjörsprogrammen.

Genom att motverka fördomar om vad det innebär att vara ingenjör hoppas organisationen Womengineer att utbildningarna ska vara jämställda år 2030, skriver TT.

Under de senaste tio åren har antalet kvinnor som studerar på landets civil- och högskoleingenjörsprogram ökat från omkring 24 till 29 procent. Men när resultatet från den andra urvalsomgången stod klart visade det sig att andelen nyantagna kvinnor sjunkit hos såväl Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola samt Luleå tekniska universitet jämfört med förra hösten.

Störst är tillbakagången i Luleå, där andelen nyantagna kvinnor till ingenjörsprogrammen minskat från 25 till 20 procent.

– Det här är en fråga som varit på tapeten väldigt länge. Nu har vi dragit igång ett projekt där vi systematiskt ska granska innehållet i våra utbildningar för att se vad vi kan förändra för att få ökad jämställdhet, säger Erik Höglund, ställföreträdande rektor vid LTU.

Bland de stora universiteten är andelen kvinnliga ingenjörsstudenter procentuellt högst i studentstäderna Uppsala och Lund.

Erik Höglund tror att en bidragande orsak till att så få kvinnor söker sig till programmen är att det finns en missvisande bild av vad det innebär att vara ingenjör.

Womenengineers mål är att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.

Siffrorna gäller för nyantagna kvinnor i den andra urvalsomgången till program som ger en ingenjörsexamen avrundat till en decimal. Siffran inom parentes visar ökning/sänkning i procentenheter jämfört med hösten 2016.

Fakta

Antalet kvinnliga ingenjörer på olika skolor:

Lunds Tekniska Högskola: 34,2 procent (+1,4)

Chalmers tekniska högskola: 29,5 procent (-0,1)

Kungliga Tekniska högskolan: 30,5 procent (-2,2)

Luleå tekniska högskola: 20,2 procent (-5)

Uppsala universitet: 35,5 procent (-1)

Umeå universitet: 24,7 procent (-2)

Linnéuniversitet: 17,9 procent (+2,8)

Mittuniversitetet: 28,6 procent (+2)

Blekinge tekniska högskola: 16 procent (+1,4)

Källa: TT, Universitets- och högskolerådets statistikbas.

Visa mer...