Allt fler ungdomar har kronisk smärta

Blekinge Artikeln publicerades

Sjukvården i Blekinge tar emot allt fler barn och unga som lider av kronisk smärta.
Men psykolog saknas till dessa patienter.

Det rör sig som unga i 13-15-årsåldern. De har så ont i huvudet, ont i magen eller i benen att de inte längre fungerar i vardagen.
De kanske inte kan gå till skolan längre, eller umgås med kompisar på grund av smärtan, och läkarna finner ingen förklaring.
Och det handlar inte om kinkighet, enligt sjukgymnast Maria Lind Clifford, utan om kronisk smärta som man inom vården inte hittar orsak till.
Först undersöks barnen på barnkliniken. Hittar man ingen medicinsk orsak till smärtan, hänvisas de i stället till Maria Lind Clifford på rehabiliteringsavdelningen.
Just nu behandlar hon ett trettiotal barn och unga för någon form av kronisk smärta, och antalet har ökat de senaste fem åren, berättar hon. De flesta av de unga är flickor.
Patientgruppen har vuxit så pass att personal på sjukhusets barnavdelning och rehabilitering ser behov av att bilda ett särskilt barnsmärtteam för att ge patienterna bättre stöd.
Problemet är att sjukhuset helt saknar psykolog för denna patientgrupp, berättar Maria Lind Clifford.
Själv hjälper hon barnen att sätta upp mål så att de bättre kan hantera vardagen trots den ihållande smärtan.
– Det kan handla om att tänka på en bättre hållning för att minska huvudvärken, att steg för steg försöka klara det som man inte kan på grund av smärtan, menar hon.
Vad smärtan beror på, vet man inte.
Man ser tecken på att smärtan ökar då barnet utsätts för pressade psykiska situationer, men Maria Lind Clifford vill inte gå så långt som att påstå att smärtan har psykiska orsaker. Det viktiga är inte att få svar på frågan hur stor smärtan är, eller varifrån den kommer, utan på vilket sätt den blir ett hinder i barnets vardag.
Hur vet man att det inte är en fysisk allvarlig åkomma som man missar, som hjärntumör?
Det undersöker man noga innan, menar Maria Lind Clifford.
– Vi behöver mer redskap för att jobba med dessa unga, än att bara ge stöd för den rent kroppsliga sidan av det, säger hon.
Och barns kroniska smärta ska inte viftas bort, utan tas på allvar, tycker hon.
Forskning visar att för barn med kronisk smärta som inte behandlas som unga, ökar risken för långvarig sjukskrivning i vuxen ålder, framhåller Maria Lind Clifford.
Hur vet man som förälder att det inte är vanlig migrän eller långvarig skoltrötthet hos barnet?
– Det missar man inte. Smärtan påverkar barnets hela vardag, betonar Maria Lind Clifford.