Ambulanspersonal attackerades vid storbråk

Blekinge Artikeln publicerades
Hotbilden mot ambulanspersonal och akutmottagningen i Karlskrona har tillfälligtvis stärkts – på grund av oroligheterna i Ronneby.
Foto:Gunnel Persson
Hotbilden mot ambulanspersonal och akutmottagningen i Karlskrona har tillfälligtvis stärkts – på grund av oroligheterna i Ronneby.

Landstinget Blekinge har höjt säkerhetsnivån sedan ambulanspersonal hotats vid storbråk i Ronneby. Bland åtgärderna finns dygnetruntbevakning av akuten vid Blekingesjukhuset.

– Jag kan av förhoppningsvis förståeliga skäl inte gå in på vad vi gjort, och tänker göra, säger landstingets säkerhetschef Stefan Österström i en försiktig kommentar till Sydöstran.

– Och jag vill helst heller inte kommentera varför. Det är alltid så att olika händelser påverkar vårt säkerhetstänk, och att vi av och till vidtar specifika åtgärder. Som nu.

– Men jag kan i varje fall säga att ingen anställd skadats fysiskt av det som nu lett till den höjda säkerhetsnivån, betonar Stefan Österström.

En orsak, erfar emellertid Sydöstran, är minst ett av de större bråk som utspelats mellan olika fraktioner i Ronneby de senaste veckorna. När ambulanssjukvårdarna skulle hämta en misshandlad person hamnade de i en hotfull situation. Dessbättre kom polis snabbt till platsen.

Detta är också en av anledningarna till att väktare just nu anlitats för en dygnetruntbevakning på Blekingesjukhusets akutmottagning i Karlskrona.

Det har hänt tidigare att personer dykt upp på eller utanför mottagningen, och att det uppstått oroligheter. Ibland har det handlat om personer med aversioner mot den som är införd, ibland om personer som står denne nära – och vill skydda denne mot den förra gruppen.

I storstäderna är de här effekterna, och reaktionerna, närmast vardagsmat. Där har man ständig väktarbevakning vid akutintagen.

Personal i särskilt utsatta funktioner inom Landstinget Blekinge genomgår kontinuerligt utbildning i konflikthantering; som att möta aggressioner och hot av personer i affekt.

Anspänningen kan emellertid ta på krafterna, och det upplevs därför som tacksamt och tryggt när väktare finns på plats.