Ännu särställning för första maj

Blekinge Artikeln publicerades
G÷TEBORG 20100501 LO:s Wanja Lundby-Wedin var inbjuden att tala pà GËtaplatsen nâ°r socialdemokraterna demonstrerade pà 1 maj.Foto Adam Ihse / SCANPIX / Kod 9200
G÷TEBORG 20100501 LO:s Wanja Lundby-Wedin var inbjuden att tala pà GËtaplatsen nâ°r socialdemokraterna demonstrerade pà 1 maj.Foto Adam Ihse / SCANPIX / Kod 9200
Foto:

Mycket har det talats om allt glesare tåg och borttynande betydelse. Men en ny SOM-undersökning från Göteborgs universitet visar att förstamaj-manifestationerna ännu intar en särställning bland demonstrationer i Sverige.

I undersökningen angav 3,2 procent av de svarande att de under det senaste året deltagit i en förstamaj-demonstration. Det är mer än hälften av de 5,3 procent som hade deltagit i någon demonstration över huvud taget det senaste året.

TT