Bedömer att det inte finns något behov av ett patienthotell

BLEKINGE Artikeln publicerades
Nils Ingmar Thorell (L).
Foto:Mattias Mattisson
Nils Ingmar Thorell (L).

Liberalernas förslag om att öppna ett patienthotell har nu utretts, och bedömningen som gjorts är att efterfrågan är minimal.

Det var i höstas som Liberalernas gruppledare Nils Ingmar Thorell och Peter Christensen lämnade in en motion om att Blekingesjukhuset i Karlskrona borde ha ett patienthotell. De menar att allt för många blir kvar på vårdavdelningarna i väntan på kommande efterkontroller och upptar vårdplatser som andra patienter är i större behov av.

Enkätfrågor har ställts till verksamhetschefer för att ta reda på om det finns någon eventuell förfrågan från patienter eller anhöriga av ett sådant hotell, och utefter svaren är nämnden för Blekingesjukhuset och förvaltningsansvarigas bedömning att behovet är minimalt.

Under några år i slutet av 90-talet fanns det vid Blekingesjukhuset åtta–nio rum som reserverades för patienter, anhöriga och inhyrd personal, men efterfrågan blev mindre och mindre efterhand.

Däremot skriver man även i yttrandet att det kan finnas anledning att i framtiden återkomma till frågan om patienthotell.