Blödande fot lades inte om - patient skickades hem

Blekinge Artikeln publicerades
Foto:Marc Femenia / TT

När en äldre patient besökte akutmottagningen i Karlskrona med en blödande fot föreslog läkaren först amputering. Men när patienten inte ville det skickades hen hem utan att foten lades om i bandage.

Det var i juli som den äldre patienten besökte ortopedmottagningen i Karlskrona för att hens ena fot var kall och svullen. Efter en undersökning skickades patienten vidare till akutmottagningen eftersom läkaren misstänkte att det var kallbrand.

Patienten undersöktes av en annan läkare och efter att prover hade tagits föreslog läkaren att foten skulle amputeras. Men detta ville inte patienten och läkaren sa då bara "Då kan du åka hem".

Patienten hade ett sår på foten som blödde men trots det lades såret inte om med bandage innan patienten lämnade akuten. En hemtjänstanställd som var med patienten vid besöket har därför anmält vårdbesöket till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

De riktar nu kritik mot akutmottagningen för att de missade att lägga om såret. Enligt IVO:s bedömning beror missen på bristande information och kommunikation mellan sjukvårdspersonalen.