Därför blir det inget tågstopp i Rödeby

Rödeby Artikeln publicerades
Karlskrona kommun har länge jobbat för att Krösatåget ska stanna i Rödeby. Men nu läggs planerna på is.
Foto:Mattias Mattisson
Karlskrona kommun har länge jobbat för att Krösatåget ska stanna i Rödeby. Men nu läggs planerna på is.

Karlskrona kommun har under flera år jobbat för ett tågstopp i Rödeby. Men en ny utredning från Blekingetrafiken visar att det inte blir något stopp i byn.

– Vi har utrett frågan och det är inte aktuellt med ett stopp i Rödeby. Alla stopp påverkar restiden och vi vill att det ska gå så fort som möjligt mellan Karlskrona och Emmaboda. Busstrafiken mellan Karlskrona och Rödeby är så pass bra att det inte behövs något tågstopp, säger Pär Welander, trafikplaneringschef på Blekingetrafiken.

I Karlskrona kommuns budget för 2017 hade de som mål att jobba för ett tågstopp i Rödeby.

Frågan har diskuterats i flera år och kommunen ville lägga i ännu en växel i frågan.

Under hösten 2016 har Blekingetrafiken gjort en utredning som handlade om tågstopp mellan Karlskrona och Emmaboda. Den visade att det inte är aktuellt med ett tågstopp i Rödeby.

– Sträckan tar i dag 42 minuter. Vi vill inte ha fler stopp på sträckan. Utan stoppen i Vissefjärda och Holmsjö skulle det ta 30 minuter. Men de två stoppen är mycket viktiga för underlaget och det finns inga planer på att minska stoppen, säger Pär Welander.

Utredningen visar också att placeringen av stationen i Rödeby inte är optimal.

– Tågstationen i Rödeby ligger rätt avigt från centrum i byn, säger Pär Welander.

Den politiska ledningen i Karlskrona har varit tydlig med att de gärna ser ett tågstopp i Rödeby.

– Frågan känns svår att driva vidare i nuläget. Men med ny en station i Rödeby så tror jag ändå att åkandet skulle öka över tid. Framförallt för de som ska norrut, säger Magnus Larsson (C), kommunalråd i Karlskrona.

– Jag förstår att kommunen vill göra Rödeby attraktivare. Men ett tågstopp är inte aktuellt i dag, säger Pär Welander.

2013 återinvigdes Emmabodabanan mellan Karlskrona och Emmaboda. För nästa 900 miljoner kronor moderniserades den drygt 50 kilometer långa banan.