Förebyggande arbete mot skräp på gång

Blekinge Artikeln publicerades
82 procent av svenskarna ser skräp som ett problem, enligt Håll Sverige rents senaste undersökning.
Foto:Gunnel Persson/Johan Hultgren
82 procent av svenskarna ser skräp som ett problem, enligt Håll Sverige rents senaste undersökning.

Nedskräpningen är ett problem som är svårt att få bukt på. Sölvesborg är en av kommunerna där man jobbar på att komma åt skräpet bättre.

Enligt organisationen Håll Sverige rent är det lite si och så med Blekingekommunernas strategier för att minska nedskräpningen.

Bara två av de tillfrågade kommunerna säger att de har både mål och åtgärdsplaner för att förebygga och begränsa nedskräpningen, trots att det ska finnas enligt de nya avfallsföreskrifterna. Det framkommer av organisationens årliga kommunenkät.

Nedskräpning är ett problem i hela landet. I Sölvesborg märks det tydligt vare gång den stora insamlingen Vi håller Sverige rent görs, då över tusen personer går ut för att plocka rent runt om i kommunen.

– En stor eloge till alla som engagerar sig, de gör en väldigt stor insats. I år fick vi in ett ton skräp. Det som är tragiskt är att det plockas på samma ställe varje år - och det ser lika illa ut varje gång.

Det säger Helen Gårner, miljösamordnare vid Sölvesborgs kommun. Hon berättar att det förebyggande arbetet är viktigt och något som kommer få mer fokus framöver.

Inom Västblekinge Miljös verksamhetsområden, Sölvesborg, Karlshamn och Olofström, pågår arbetet med att ta fram en ny avfallsplan och där ska en plan mot nedskräpningen finnas med.

– En viktig insats är att köra olika former av informationskampanjer för att öka kunskaperna om varför det är viktigt att inte skräpa ner. Det märkliga är att alla barn får lära sig det här i skolan, men ändå skräpas det ner, säger Gårner.

Håll Sverige rent ser gärna att kommunerna gör årliga mätningar av nedskräpningen. Helen Gårner säger att hon jobbar för att det ska genomföras i de Blekingska kommunerna, men att det inte är så helt lätt att göra.

Den nya avfallsplanen ska vara klar runt maj månad nästa år och det återstår att se om det ställs krav på att det görs mätningar av nedskräpningen.

Vad som står klart är att det är ett problem som är viktigt att ta tag i.

– Förutom att det ser fult ut kan skräpet läcka ut farliga ämnen eller på andra sätt skada människor, djur och natur.