Försvaret kräver ordning

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Mattias Mattisson

Ett 50–tal fartyg och 5 000 soldater är på väg till Karlskrona för att vara med i en stor marinövning i Östersjön som börjar på måndag. Övningen ställer ordningskrav på allmänheten.

– Vi kommer stänga av en del områden runt hamnarna i Karlskrona och när man är på havet så bör man ha ett stort avstånd från fartygen som är med i övningen, säger Jimmie Adamsson, informationschef på tredje sjöstridsflottiljen.

Övningen heter Northern Coasts, NOCO och är en av de största årliga multinationella övningarna med marint fokus i Östersjöområdet.

Sverige står som värdland och fartygen kommer att utgå från Karlskrona.

Övningen genomförs mellan den 8-21 september och kommer påverka allmänheten.

– Ett 50-tal fartyg kommer vara med i övningen och under helgen samlas samtliga fartyg runt Karlskrona. Det innerbär att vi kommer stänga av vissa områden vid kajen i Handelshamnen och på Verkö – vilket betyder att det blir tillfälliga skyddsobjekt i hamnarna, säger Jimmie Adamsson.

De största fartygen kommer att ankras upp väster om Tjurkö.

– Det kommer inte vara tillåtet att vistas med båt runt de fartygen. Bevakningsfartyg kommer att hålla ordningen och det kommer finnas gula bojar som markerar skyddsobjektet, säger Jimmie Adamsson.

Andra tillfälliga skyddsobjekt kommer vara i Ronneby hamn och Skönstavik.

I centrala Karlskrona kommer bland annat Norra Smedjegatan att vara stängd för trafik med hänsyn till övningen.

Vid ett skyddsobjekt är det förbjudet att fotografera eller göra andra avbildningar av eller inom objektet.

– När ett fartyg ligger i hamnen inom skyddsobjektområdet får man inte fotografera det. Så säger lagen.

När kan man fotografera fartygen?

– När de är på väg in till hamnen innan de lägger till.

I övningen deltar bland andra Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Kanada och Tyskland samt NATO förband. Runt 5 000 soldater kommer vara med på övningen.

Senast Sverige höll i övningen var 2013.

– Denna gång är det fler fartyg och övningen är lite större.

Fakta

Tillfälliga skyddsobjekt

Ett skyddsobjekt kan till exempel vara områden där Försvarsmakten tillfälligt bedriver övningar.

Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Genom särskilt beslut kan tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet.

Källa: Försvarsmakten.

Visa mer...