Kvinnor slits mer än män när jobben är uppdelade

Blekinge Artikeln publicerades

BLEKINGE

Kvinnor slits hårdare än män i arbetslivet. Det visar en påbörjad studie av Arbetsmiljöverket.

– Men jag tror och hoppas att våra döttrar får arbeten där de håller tiden ut.

Ingrid Gidlund är samordningsansvarig för den stora undersökning som ska förklara varför kvinnor slits hårdare.

Den gäller hela landet och Arbetsmiljöverket i Växjö bidrar med 120 inspektioner i Blekinge, Småland och Öland. Syftet med undersökningen är att kvinnors arbetssituation ska synas så att samhället kan göra något åt bristerna.

Det återstår flera år innan alla frågor fått svar och undersökningen hittills är för liten för att visa geografiska skillnader. Men Blekinges kvinnor tycks ha det som alla andra kvinnor i landet och slits mer än männen, enligt Ingrid Gidlund.

– Vi har sett att skillnaderna i arbetsrelaterad sjukfrånvaro inte beror på skillnad i kön, inte huvudsakligen, utan på sociala strukturer. Män och kvinnor har olika arbeten. Kvinnor arbetar till exempel mer med relationer och den psykosociala stress som följer på det, säger Ingrid Gidlund.

Det är där hon ser ljusningen för våra döttrar.

– Pojkar och flickor väljer yrken utanför de gamla vanorna. Det finns en medvetenhet om onödiga gränser och vi har en diskussion.

De yrken som inspekterats mest gäller vård, omsorg, lokalvård och detaljhandel, där snabbköpskassor ingår. Vård och städning har mest frånvaro.

Bilförsäljare slits minst, enligt inspektionerna.

Inspektionerna visar på hög arbetsbelastning på kvinnors arbetsplatser. Det sliter på både kropp och själ. Riskerna syns inte direkt utan arbetet bryter långsamt ner förmågan att fortsätta arbeta.

Det får följder för kvinnorna, för deras familjer och för samhället eftersom det blir dyrt.

Dessutom förlorar samhället kvinnornas bidrag till utvecklingen.

Är det sant eller en fördom att kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser bryter ner varandra?

– Det är nog en fördom. Men sociala strukturer spelar in.