Läkarbil i västra Blekinge och längre öppetider

Blekinge Artikeln publicerades
Foto:Gunnel Persson

Nu kommer flera glada nyheter vad det gäller sjukvården i västra Blekinge. En läkarbil införs i västra Blekinge, drop-in införs på jourcentralen i Karlshamn och det blir utökade öppettider på några av Blekinges vårdcentraler.

Den 1 november införs det en så kallad läkarbil i västra Blekinge. Läkarbilen är bemannad av en specialistutbildad läkare som besöker patienter som är äldre och mycket sjuka i deras hem. På så sätt slipper de själva ta sig till en vårdcentral.

Sedan tidigare finns det en läkarbil i Ronneby och Karlskrona som har blivit en succé.

För att besöka jourcentralen i Karlshamn har det tidigare krävts att man bokar tid innan via sjukvårdsrådgivningen, 1177. Men från och med den 1 november kan man komma in direkt till jourcentralen på drop-in. Vårdpersonalen prioriterar patienterna utifrån deras behov och de mest brådskande patienterna behandlas först.

En annan nyhet är att vårdcentralerna i Sölvesborg och Olofström nu utökar sina öppettider för att öka tillgängligheten på vårdcentralerna. Vilka tider som kommer att gälla från den 1 november bestäms av respektive vårdcentral.

Beslut om de nya satsningarna tas av Nämnden för Primärvård och Folktandvård nästa vecka. Detta på uppdrag från den rödgröna politiska ledningen i landstinget.