Länsmuseerna kraftsamlar

BLEKINGE Artikeln publicerades
Yvonne Hagberg, Marcus Sandekjer och Inga Göransson presenterar den gemensamma plattform som man tror kan vara en bra strategi för länsmuseerna att nå ut.
Foto:Maths Olsson
Yvonne Hagberg, Marcus Sandekjer och Inga Göransson presenterar den gemensamma plattform som man tror kan vara en bra strategi för länsmuseerna att nå ut.

Med 24 byggnader och 450 295 kvadratkilometer uteplats anser länsmuseerna sig vara landets största museum. Just nu pågår en gemensam kraftsamling i Karlskrona.

I dagarna finns runt 70 företrädare från landets olika länsmuseer på plats på Blekinge museum.

Två av dem är Yvonne Hagberg och Inga Göransson. Förutom att de är ordförande för Kalmar läns museum respektive Bohusläns museum är de också ordförande samt vice ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd. De presenterade i går, tillsammans med Marcus Sandekjer som är länsmuseichef i Blekinge, landets olika verksamheter som "Sveriges största museum".

– Även om det finns skillnader och vi är utspridda i olika delar av landet vill vi visa att vi är en väldigt stark enhet, säger Marcus Sandekjer.

Yvonne Hagberg menar att det bland annat är viktigt vid kommunikation med riksdagsledamöterna.

– Vi vill tala med en röst när vi talar med beslutsfattare, säger hon.

En broschyr har tagits fram av samarbetsrådet och i den lyfter man bland annat att länsmuseerna är en samhällsresurs, trovärdiga och har ett viktigt ansvar för kulturarvet.

Just nu arbetar man dessutom med integration, vilket också är temat för det pågående höstmötet i Karlskrona.

– Vi har egentligen inget uppdrag att jobba med integration, men vi har valt att göra det ändå. Det är vår skyldighet eftersom det är viktigt inte bara jobba med vår historia utan också samtid, säger Marcus Sandekjer.