Här vårdas patienter i hälsofarlig miljö

Karlskrona Artikeln publicerades
Inomhusmiljön i Karlskrona sjukhus får hård kritik av Arbets- och miljömedicin Syd.
Foto:Maths Olsson
Inomhusmiljön i Karlskrona sjukhus får hård kritik av Arbets- och miljömedicin Syd.

Kemiska lukter, föråldrad ventilation och omfattande fuktskador. Inomhusmiljön i Karlskrona sjukhus byggnad 13 sågas fullständigt i ett färskt miljömedicinskt utlåtande.

Arbets- och miljömedicin Syd har på begäran av huvudskyddsombuden på Blekingesjukhuset granskat flera rapporter om inomhusmiljön och dess påverkan på hälsan.

"Av de rapporter som delgivits oss framgår det med tydlighet att byggnad 13, Karlskronas sjukhus, har omfattande fuktskador samt inomhusmiljörelaterade problem på grund av långvarigt bristande underhåll", skriver Arbets- och miljömedicin.

Det konstateras också att det förekommer avvikande kemiska lukter i fler än 40 procent av rummen i byggnaden och att det finns förhöjd fuktighet i betongplattorna i mer än vart tionde rum.

I byggnad 13 ryms i dag flera olika verksamheter och avdelningar, bland annat logopedmottagningen, specialisttandvården, ögonmottagningen, öronoperation, psykiatri samt kontor för administration och förvaltning.

– Vi vet om att byggnad 13 är ett hus med problem. Vi planerar därför att så snart som möjligt hitta andra lokaler för den verksamhet som ryms där i dag. Problemet är att de nya block som vi ska flytta in i inte är färdiga på flera år, säger landstingsdirektör Peter Lilja.

På måndag träffar landstingsledningen huvudskyddsombuden och cheferna för de berörda verksamheterna för att diskutera hur man ska gå vidare.

– Vi vill ha en bra och korrekt dialog med skyddsombuden och följer arbetsmiljön nära och noga, säger Peter Lilja.

Landstingets förslag är att använda delar av lokalerna i väntan på nya, permanenta lokaler, flytta viss verksamhet och göra provisoriska punktinsatser för att få en fungerande inomhusmiljö.

Arbets- och miljömedicin Syd skriver i sitt utlåtande att det inte är lämpligt att bedriva verksamhet i byggnaden under nuvarande förhållanden: "Utifrån den information vi har fått ta del av anser vi inte att byggnaden i dagsläget är lämplig för personalen att stadigvarande arbeta i".

"Individer vilka vistas långvarigt i fuktskadade byggnader riskerar att i förhöjd utsträckning drabbas av astma, bronkit, luftvägsinfektioner samt irritationer i de övre luftvägarna", skriver man vidare.

Landstinget Blekinge inväntar nu ytterligare ett utlåtande från Arbets- och miljömedicin kring huruvida de åtgärder som föreslås för byggnad 13 är tillräckliga och kan säkerställa en acceptabel inomhusmiljö.

– Vi kommer inte att riskera en dålig arbetsmiljö för våra anställda på något sätt, men vill just nu invänta svaret från Arbets- och miljömedicin, säger Peter Lilja.

Byggnad 13 ska i framtiden rivas och ge plats för ett nytt parkeringshus, vilket kommer att innebära fler besöksparkeringar vid sjukhuset i Karlskrona.