Nu införs nya avgifter i vården

Blekinge Artikeln publicerades
Landstinget förändrar vissa avgifter från årsskiftet.
Foto:Mattias Mattisson
Landstinget förändrar vissa avgifter från årsskiftet.

Från den 1 januari 2018 ändrar Landstinget Blekinge vissa avgifter i vården. Bland annat blir gynekologisk cellprovtagning gratis och en avgift på 100 kr vid telefonkontakt införs.

Landstingsstyrelsen har nu beslutat om avgifterna i vården för 2018 och från årsskiftet blir det flera förändringar.

De flesta av dem innebär ökade kostnader för patienterna.

Här följer några av de ändringarna i vårdens avgifter:

* En avgift på 100 kr införs för telefonkontakt som ersätter ett ordinarie besök. Det gäller inte om du ska fråga om något eller boka besök.

* En avgift på 100 kr införs för hembesök, som sker via bedömningsbil eller ambulans.…

* En avgift på 150 kr per dygn för att medverka som närstående vid neonatalavdelningen införs, på grund av att föräldrarna nu får mat från matsalen.

* Kostnaden för recept på resemediciner blir enhetlig och är alltid 300 kr.

* Influensa- och pneumokockvaccinering blir gratis för alla över 65 år, även för dem som inte är folkbokförda i Blekinge.

* Gynekologisk cellprovstagning blir gratis.

* Avgifter för vissa hjälpmedel som hjälpmedelscenter erbjuder kommer att ändras.

* Kostnaden för ortopediskt anpassade skor och inlägg ökar med 100 kr.

* Besök som sker med timtaxa blir 2,9 procent dyrare.

Ytterligare en förändring är att tandvårdspriserna ökar med 0,51% från och med den 15 januari 2018. Landstingsstyrelsens beslut kommer att gälla om de godkänns vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 november.