Nu säljs lantgården som Saltöhem betalat

Blekinge Artikeln publicerades

Nu säljs den gård utanför Kristianstad som enligt skattemyndigheten renoverats för miljonbelopp av förre byggledaren för Saltöhem, Bengt Olof Rydell. Gården är till salu för 5,3 miljoner, nästan tre miljoner mer än Rydells hustru betalade när gården köptes 2006.

För några månader sedan kom Skattemyndighetens beslut att upptaxera Bengt Olof Rydell med 3,5 miljoner för inkomster under åren 2007-2008.
Enligt Skattemyndigheten har Rydell tagit ut lön från Saltöhem i form av omfattande renoveringsarbete på den gård som hans hustru köpte 2006 för 2,4 miljoner.
Rydell anlitades av Saltöhem som projektledare under hela Saltöprojektet. När Skattemyndigheten började granska turerna kring byggskandalen på Saltö upptäcktes att Rydell inte tagit ut någon lön. Däremot hittades i Saltöhems räkenskaper fakturor på mycket höga belopp från renovering av hustruns lantbruksfastighet. Det kan ses som lön till Rydell menar Skattemyndigheten som upptaxerar honom med 3,5 miljoner.
I beloppet ingår inte bara renoveringskostnader utan också en del inköp som Skattemyndigheten inte hittat någon hållbar förklaring till, bland annat två spa-anläggningar för 125 000 kronor.
Nu är alltså hela gårdsanläggningen utanför Kristianstad till salu. Gården på 4,5 hektar är med byggnader och mark taxerad till knappt 1,5 miljoner. Utgångspriset vid försäljningen är 5,3 miljoner. Det är alltså en ordentlig värdestegring under de fem år gården varit i familjen Rydells ägo. Men så har gården också genomgått en genomgripande renovering, såväl mangårdsbyggnad som tidigare ekonomibyggnader som byggts om till gästlägenheter.