Nu ska Blekinges vilda bin kartläggas

Blekinge ,
Biolog Isabel Vitaskär på Naturum i Ronneby, där en fotoutställning om vildbin pågår.
Foto:

Vilda bin trängs undan av det moderna jordbruket. Hur mår egentligen Blekinges utrotningshotade vildbin? En inventering i sommar ska ge svar.

Artikeln publicerades 19 maj 2017.

– Det är värt hur mycket som helst att vi har mycket vilda bin. Av våra viktigaste jordbruksgrödor är 70 procent beroende av pollinering. Och utan bin får vi ingen frukt, säger Isabel Vitaskär, biolog på länsstyrelsen.

Av de 280 arter vildbin som finns i landet är många utrotningshotade. Det gäller särskilt de bin som bor i sand och i håligheter. Därför har länsstyrelsen, bland annat i samarbete med Trafikverket, grävt fram sandblottor längs med vägslänter och i gamla sandtäkter på olika platser i länet. Exempel på lokaler är ett grustag utanför Jämjö, Häljarums naturreservat och vid Johannishusåsarna.

Syftet är att återskapa miljöer i landskapet som uppkom när djuren betade på utmarker och naturbete i större utsträckning.

Tre åtgärdsprogram har bedrivits de senaste åren: "Svartpälsbi", "Vildbin och småfjärilar på torräng" samt "Vildbin på ängsmark". Under försommaren är det dags för utvärdering av åtgärder i samtliga projekt.

– Vi har anlitat ett företag som ska inventera ett tiotal lokaler spridda över hela länet för att se om åtgärderna har haft effekt, säger Isabel Vitaskär.

Vad kan man som enskild person göra för att gynna vilda bin?

– Att ha blommor i trädgården gör stor nytta. Likaså är det bra med insektshotell, som blivit populära i butikerna. Där flyttar ofta murarbin in ganska snabbt, säger Isabel Vitaskär.

På många håll runt om i världen är bristen på vildbin så stor att man flyttar runt bisamhällen i stora lastbilar vid pollinering. Det beror till stor del på att så många ängsblommor har försvunnit.

– Försvinner pollinerarna måste vi sköta pollineringen på egen hand. Det är mycket kostsamt. Det går knappt att sätta ett värde på hur mycket bin och andra insekter gör för oss, säger Isabel Vitaskär.

Länsstyrelsen har mycket fokus på vilda bin under året. På Naturum pågår en fotoutställning om vildbin och den 17 juni blir det guidning på Johannishusåsarna.

Fakta

Text från kommande utställning på Naturum

Alla vuxna bin lever av nektar medan larverna i första hand äter pollen. Många är specialister och samlar bara pollen från vissa typer av blommor. I sin jakt på mat sprider de pollen från blomma till blomma, vilket leder till att växterna bildar frön och frukter. Det har både växter, djur och människor stor nytta av.

Visa mer...