Nytt riksintresse utsett i Blekinge

Blekinge Artikeln publicerades
Kenneth Johansson, vatten- och avloppschef på Karlskrona kommun.
Foto:Mattias Mattisson
Kenneth Johansson, vatten- och avloppschef på Karlskrona kommun.

Totalt 28 nya anläggningar har utsetts till riksintresse för vattenförsörjning i Sverige, en av dem ligger i Blekinge.

Det är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som har beslutat att 28 anläggningar i Sverige är av riksintresse för vattenförsörjning.

– Myndighetens beslut gör att dricksvattenförsörjningen får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner, säger Margareta Lundin Unger på HaV.

– Det förenklar också för olika aktörer att ta hänsyn till dricksvattnet vid planering och utbyggnad av till exempel bostäder, vägar och, järnvägar, säger hon.

I Blekinge är det Karlskronas vattenverk och infiltrationsanläggningen Johannishusåsen som har utsetts till riksintresse. Totalt handlar det om ett område som är 120 hektar stort.

Beslutet innebär att om det exempelvis ska byggas en väg i området ska väggbygget och vattenanläggningen vägas mot varandra och det alternativ som bäst främjar marken eller vattnet ska få företräde.

För att en anläggning ska pekas ut som riksintresse ska den nyttjas eller kunna nyttjas av minst 50 000 människor, den ska ha stor kapacitet och god kvalitet och den ska behövas som reserv eller för framtida användning. Den ska även vara rustad för påverkan från klimatförändringar som ökad risk för översvämningar och högre vattentemperaturer.

Sedan tidigare är det bara Bolmentunneln som går mellan Småland och Skåne som räknas som riksintresse för vattenförsörjningen i Sverige.

Fakta

Karlskronas vattenverk:

Vattenverket är beläget vid Lyckebyån i Lyckeby.

Råvattnet hämtas ur Lyckebyån och vattenverket försörjer stora delar av Karlskronas tätort. Totalt är 49 000 personer anslutna till Karlskronas vattenverk.

Vattenverket har kapacitet att försörja cirka 80 000 personer med vatten.

Förra året omfattade produktionen runt 4,5 miljoner kubikmeter dricksvatten.

Visa mer...