Oro över nya E22 – "Ett hot mot utvecklingen"

Jämjö Artikeln publicerades
Trafikverkets illustration över hur nya E22 mellan Lösen och Jämjö ska se ut. Handelskammaren menar att ny infrastruktur är livsviktigt för Blekinge. 2 bilder
Trafikverkets illustration över hur nya E22 mellan Lösen och Jämjö ska se ut. Handelskammaren menar att ny infrastruktur är livsviktigt för Blekinge.

Handelskammaren riktar nu kritik mot protesterna angående den nya E22 mellan Lösen och Jämjö. De menar att dagens E22 är ett hot mot utvecklingen.

– Flera undersökningar visar att tillgängligheten har brister i Blekinge och det påverkar tillväxten. En ny E22 är en jätteviktig pusselbit för länet och regionen, säger Anna Lindqvist, ordförande för Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge.

2023 ska den nya E22 mellan Lösen och Jämjö vara klar som beräknas att kostar 650 miljoner kronor.

Huvudsyftet med vägbygget är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten - samt minska trafiken genom Jämjö.

Den senaste tiden har det varit högljudda protester mot den utpekade sträckningen från lantbrukare. De är inte emot en ny väg – men de vill att Trafikverket ska välja en annan sträckning som inte ska påverka jordbruksmarken.

Den privata näringslivsorganisationen Handelskammaren som arbetar för sydsvenska företags intresse är bekymrad över protesterna.

– Det var samma debatt när E22 byggdes om förbi Sölvesborg och det är oundvikligt att någon inte drabbas av en ny väg, säger Anna Lindqvist.

Handelskammaren menar att ny infrastruktur är livsviktigt för Blekinge.

– Pendlingen måste bli bättre och det måste bli lättare att ta sig till länet. När företag vill etablera sig är tillgängligheten en avgörande faktor. Dagens E22 med alla flaskhalsar är ett hot mot utvecklingen.

– En bättre E22 är också viktigt för till exempel Stena Line. Trafiken till Polen ökar och ska hamnarna utvecklas måste vägen dit vara bättre. Ska vi öka trycket i den kommande planeringen så måste E22 får den standard som Blekinge förtjänar.

Ni betonar ett växande näringsliv. Ingår inte lantbruket där?

– Som sagt det oundvikligt att göra alla nöjda. Det finns ett väl underbyggt förslag från Trafikverket och det går inte att backa i det här läget. Ska tillväxten öka i Blekinge måste E22 utvecklas, säger Anna Lindqvist.

Både Region Blekinge och nästan alla lokala partier har visat sitt stöd för den aktuella sträckningen.

Här kan du läsa hela Sydöstrans artikelserie om nya E22.