Protester mot större barngrupper

KARLSKRONA Artikeln publicerades
2 bilder
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT

Förskolepedagoger är oroliga att de inte kan garantera barnens säkerhet då de får allt mindre tid för barnen och större barngrupper.

Skolverket rekommenderar barngrupper med sex till tolv barn för barn mellan ett och tre år.

För barn mellan fyra och fem år rekommenderar man att grupperna består av nio till femton barn.

Men i Karlskrona ser det annorlunda ut. På kunskapsförvaltningen kämpar man med att spara 30 miljoner kronor. Som en del i det uppmanar man skolledarna som ansvarar för förskolor att sträva mot att ha barngrupper med 22 barn per grupp. Det framgår av den konsekvensanalys som gjorts av förvaltningen.

Personalen på förskolorna menar att det nu märks tydligt att man fått fler barn att ta hand om. I en insändare i Sydöstran skriver förskolepedagoger att man gått från 6,3 barn per pedagog till 7,0. Förra hösten var riksgenomsnittet 5,2 barn per pedagog.

"Vi känner att vi inte kan garantera säkerheten för barnen på förskolan längre. Vi kommer heller inte kunna bedriva den pedagogiska verksamhet som läroplanen ställer krav på." skriver man.

Kunskapsnämndens ordförande Sandra Bizzozero (S) säger att siffrorna kan se lite olika ut beroende på hur man räknar.

– Siffran jag har fått är att vi har fem barn per årsarbetare i förskolan. Vi har också gjort mätningar som visar på 75 procents närvaro. En del barn är ju till exempel bara i förskolan 15 timmar i veckan och är inte där hela tiden. Det är skillnad på antal inskrivna barn och hur många som faktiskt är där. Men oaktat siffrorna tycker jag att det viktigaste är att barnen har det bra på förskolan och att personalen har en bra arbetsmiljö. När jag har varit ute på förskolorna har jag inte hört att arbetsbelastningen skulle ha ökat.

De som skriver insändaren upplever i alla fall att den har det.

– Jag har varit ute och besökt förskolor och kommer att fortsätta med det, det är viktigt för mig att ha en direkt dialog med pedagogerna. Det är viktigt att vi har en gemensam bild av hur det ser ut i verksamheten. Jag har också börjat bygga upp en dialog med de fackliga organisationerna.

Jobbar ni på att få ner storleken på barngrupperna eller är du nöjd med hur det ser ut idag?

– Det är svårt att säga. Nu har vi ju ett budgetunderskott och i vissa fall kan grupperna också bli större på grund av att vi är trångbodda. Men självklart ska det finnas möjlighet till bra pedagogik. Jag vill prata mer med personalen på förskolorna om det här.

Pedagogerna upplever att det administrativa arbetet tar mycket tid från barnen. Vad säger du om det?

– Förvaltningen har fått i uppdrag att se över tjänstestrukturen så att vi kan se till att ha rätt kompetens på rätt plats. Det kan ju vara så att någon annan skulle kunna göra det arbetet.