Ronneby bäst på jämställdhet

Blekinge Artikeln publicerades
En inte alltför vanlig syn.
Foto:Christine Olsson
En inte alltför vanlig syn.

Allt fler pappor tar ut föräldrapenning, men utvecklingen går sakta. Och det skiljer en hel del mellan Blekinges kommuner.

Enligt TCO:s jämställdhetsindex tog kvinnorna i Sverige ut nästan 72 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog alltså ut 28 procent.

I Blekinge är Jämställdhetsindex 72,6 vilket betyder att kvinnor tog ut 72,6 procent och män tog ut 27,4 procent av föräldrapenningen.

– Jag blir frustrerad över att det går så långsamt och att kvinnor i Sverige, ett av världens mest jämställda länder, tar ut mer än sju av tio dagar av föräldrapenningen är inte hållbart. Om det fortsätter i den här takten dröjer det 20 år innan uttaget kan sägas vara relativt jämställt, säger Eva Nordmark, ordförande för TCO, i ett pressmeddelande.

Ronneby ligger bäst till i Blekinge, en bit under genomsnittet för landet. I Ronneby finns också den bästa utvecklingen mot att pappor tar ut mer föräldrapenning. I alla länets kommuner, utom Sölvesborg, är trenden att index förbättrats.

2016 - 2015

Ronneby 71,2 - 74,6

Karlskrona 72,2 - 73,2

Olofström 72,3 - 74,9

Karlshamn 73,7 - 74,8

Sölvesborg 74,8 - 74,7

Det pågår just nu en statlig utredning där föräldraförsäkringen ses över.

– När föräldraförsäkringen ses över är vår TCO:s utgångspunkt att uttaget av föräldraledighet på samhällsnivå måste bli jämställt. Det är inte klokt att Sverige går miste om den tillväxtpotential som kvinnors lägre sysselsättning innebär, säger Eva Nordmark.

Fakta

TCO:s jämställdhetsindex

TCO:s jämställdhetsindex är ett sätt att följa utvecklingen av hur föräldrar delar på dagarna med föräldrapenning. Indexet visar hur stor andel dagar som kvinnor tar ut av totala antalet utbetalade dagar med föräldrapenning och vård av barn.

Indexet beräknas årsvis för hela landet, alla län och även alla kommuner.

Ju närmare ett värde ligger 100, desto närmare är det att kvinnor tar ut all ledighet för omvårdnad av barn. Ett index på 50 visar på ett helt jämställt uttag och ett index på mindre än 50 betyder att män tar ut mer än kvinnor.

Visa mer...