Så mycket ål äter skarven

Karlskrona Artikeln publicerades
Ny forskning visar hur mycket ål som skarven äter.
Foto:Robert F. Bukaty
Ny forskning visar hur mycket ål som skarven äter.

Ny forskning visar att skarven äter minst lika mycket ål som människan fångar.

– Man ska inte underskatta hur mycket ål som skarven äter – tvärtom, säger professor Sture Hansson från Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

I Östersjön råder hård konkurrens om fisken mellan människan, fåglar och säl. Det visas i en ny studie från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet SLU som presenterades i november.

I den nya studien visar det sig att fåglarna äter tillsammans lika mycket fisk som sälarna. Fisket tar upp drygt tre gånger så mycket fisk som fåglar och sälar tillsammans.

I rapporten framkommer det också hur mycket ål som skarven äter.

– Vi har inte så mycket data på vad skarven äter - så siffran är osäker. Men våra siffror pekar på att skarven äter lika mycket ål som människan fiskar, säger Sture Hansson.

I debatten kring att ålen är utrotningshotad målas fisket och vattenkraftverken upp som bovar.

– Vi måste utgå mer från att skarv äter väldigt mycket ål. Min personliga åsikt är att det krävs åtgärder mot skarven. I vissa områden finns det för mycket skarv, säger Sture Hansson.

Vad står du i ål-frågan?

– Jag vill totalförbjuda ålfisket. Man ska inte äta utrotningshotad ål.