Så mycket fisk äter sälen – hotet mot fisket ökar

Karlskrona Artikeln publicerades
Enligt en ny studie äter sälarna 100.000 ton fisk per år. Forskaren Sture Hansson menar att det krävs åtgärder.
Foto:Gunnel Persson+Gunnel Persson+Gunnel Persson+Gunnel Persson
Enligt en ny studie äter sälarna 100.000 ton fisk per år. Forskaren Sture Hansson menar att det krävs åtgärder.

Ny forskning visar att fåglarna och sälarna äter ungefär lika mycket fisk som människan fångar inom det kustnära fisket. Hotet mot fisket diskuterades på den årliga fiskekonferensen i Simrishamn.

– Vi är 19 kommuner som tillsammans har en agenda att rädda det småskaliga fisket. Det betyder väldigt mycket, säger Magnus Larsson (C), kommunalråd i Karlskrona, som var med på konferensen.

I Östersjön råder hård konkurrens om fisken mellan människan, fåglar och säl. Det visas i en ny studie från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet SLU som presenterades i november.

I den nya studien visar det sig att fåglarna äter tillsammans lika mycket fisk som sälarna. Fisket tar upp drygt tre gånger så mycket fisk som fåglar och sälar tillsammans.

Enligt studien är det i synnerhet det kustnära fisket som drabbas av konkurrensen.

I detta fiske är abborre, gädda, gös, havsöring, lax, sik och siklöja viktiga, och av dessa arter äter mellanskarven och sälarna ungefär lika mycket som människan fångar.

– Eftersom vårt fiske efter dessa arter påverkar bestånden är den rimliga slutsatsen att de också påverkas av djurens ätande. Vi konkurrerar därför om resurserna, säger professor Sture Hansson från Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

Enligt forskarna måste de negativa effekterna på fiskbeståndet av fåglar och säl beaktas i fiskeriförvaltningen.

– Min personliga åsikt är att det krävs åtgärder – eftersom det kustnära fisket är viktigt. Sådana åtgärder kan vara jakt för att minska bestånden eller åtgärder för att skrämma iväg djuren från vissa områden. Minskad säl gör att de äter mindre fisk och förstör mindre redskap, säger Sture Hansson.

I slutet på förra veckan arrangerades konferensen Östersjöfiske 2020 i Simrishamn. På agendan stod det lokala yrkesfisket.

– Vi hade frågan uppe om sälutvecklingen och det finns en stor oro att sälen ska öka ännu mer i södra Östersjön. Det krävs åtgärder för att det småskaliga fisket ska överleva, säger Magnus Larsson (C).

Vad kan ni göra för något konkret?

– Tidigare har bara Simrishamn kommun fått svara på remisser i vissa fiskefrågor. Nu får även Karlskrona kommun vara med och ge sina åsikter.

Fakta

Resultatet

# Människans fångster: 700.000 ton/år, varav 650.000 ton strömming, skarpsill och torsk.

# Sälarna äter 100.000 ton fisk/år, varav 60.000 ton strömming, skarpsill och torsk.

# Gråsälen äter 75.000 ton, vikaren 20.000 ton och knubbsälen 5.000 ton

# Fåglarna äter 100.000 ton fisk per år, varav 30.000 ton strömming, skarpsill och torsk. Mellanskarven äter 40.000 ton per år, medan sillgrissla, tordmule, stor- och småskrak äter omkring 10.000 ton vardera, och resten äts av andra arter.

Visa mer...