Sjukvården missade en fraktur i ryggen

Blekinge Artikeln publicerades

En man i 70-årsåldern ramlade med cykeln och bröt halsryggen, men detta upptäcktes inte på direkten och mannen fick allvarliga vårdskador som följd.

I början av januari ramlade en man i 70-årsåldern med sin cykel. Mannen blev efter fallet liggande bredvid cykeln. Ambulans tillkallades och mannen fördes till akutmottagningen i Karlskrona. Väl där gjordes en del undersökningar och man konstaterade att mannen var alkoholpåverkad. Detta ledde i sin tur till att sjukvården misstolkade mannens neurologiska symptom. Mannens känselnivå saknades helt nedanför navel, han hade fumliga armrörelser och kunde inte röra på tårna.

Patienten fick därefter genomgå diverse tester för att undersöka rörelseförmågan, men han reagerade inte på någon utav dessa och skickades då till röntgen. Men röntgenbilderna visade inte några skelettskador, åtminstone inte enligt utlåtandet, där man även rekommenderade en uppföljande röntgenundersökning inom 48 timmar.

Patienten berättade för personalen att han var förlamad och inte kunde kissa. Men fallet bedömdes som oklart och personalen beslöt att avvakta. En jourhavande läkare vid neurokirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus kontaktades. Och när denne läkare granskade röntgenbilderna fann man bland annat misstänkta frakturer i ryggen. Patienten överfördes dagen efter olyckan till SUS, men eftersom det då gått mer än 24 timmar sedan olyckan, avvaktade sjukhuset med operation fram till två dagar senare.

Efter operationen flyttades patienten åter tillbaka till Blekingesjukhuset och var då i så dåligt skick att han fick hjälp med andningen via respirator. Först några dagar senare kunde patienten åter andas själv, men då fanns det inte tillräckligt med plats för honom för rehabilitering. Bristande bemanning var förklaringen till att patientens vård ytterligare fördröjdes.

I slutet av januari kunde patienten äntligen påbörja sin rehabilitering, som därefter pågick i flera månader innan mannen kunde få vård i ett boende.

Vården för omsorg, IVO, har granskat ärendet och har bland annat kommit fram till att det var otillräcklig kompetens på akutmottagningen vid Blekingesjukhuset som ledde till en frödröjd diagnos för mannen. Blekingesjukhuset har efter händelsen vidtagit de åtgärder som krävs och ärendet avslutas.

Enligt anmälan har händelsen medfört allvarliga vårdskador för patienten.