Startskott för Blekinges jämställdhetsnätverk

Blekinge Artikeln publicerades
Landshövding Berit Andnor Bylund inledningstalade när Blekinges första jämställdhetsnätverk samlades. "Det är viktigt att vi jobbar tillsammans och mötet här i dag är ett bra exempel på samarbete", sa hon.
Foto:Mattias Mattisson
Landshövding Berit Andnor Bylund inledningstalade när Blekinges första jämställdhetsnätverk samlades. "Det är viktigt att vi jobbar tillsammans och mötet här i dag är ett bra exempel på samarbete", sa hon.

Blekinge är mindre jämställt än övriga län. I dag gick startskottet för det regionala jämställdhetsnätverkets arbete för att minska klyftorna mellan män och kvinnor.

– Målet är att strategin "Jämställt Blekinge 2016-2018" ska slå igenom och bli allt tydligare, samt att de som inte jobbar med jämställdhet i dag börjar med det, säger Victoria C Wahlgren, särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen i Blekinge.

Under tisdagen samlades representanter från länsstyrelsen, Region Blekinge, samtliga av länets kommuner, övriga myndigheter som Boverket, Polisen och Försvarsmakten samt privata näringslivet för att utbyta kunskaper och delvis lägga upp riktlinjer för nätverkssamarbetet.

– Vi har alla ett gemensamt intresse av att skapa ett hållbart, attraktivt och jämställt Blekinge. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att se till att jämställdhetspolitiken får genomslag i länet. Det är viktigt att vi jobbar tillsammans och mötet här i dag är ett bra exempel på samarbete, säger landshövding Berit Andnor Bylund i sitt inledningstal.

På premiärträffen berättade bland annat Boverket och F17 om hur de har arbetat med jämställdhet inom sina respektive organisationer.

– Allt går lättare om vi samarbetar, samhandlar och samordnar oss, var budskapet till de församlade.

Nätverket är en del i det strategiarbete som inleddes vid årsskiftet och ska göra Blekinge till en mer jämställd region.

Strategin "Jämställt Blekinge 2016-2018" har tagits fram länsstyrelsen efter ett regeringsbeslut 2013. Av den framgår att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är större i Blekinge än i riket i genomsnitt. Dessutom är arbetsmarknaden mer könssegregerad och en överhängande majoritet av alla deltidsanställda i länet är kvinnor.

Som ett led i strategin ska en mätning av hur jämställdheten ser ut i Blekinge genomföras under året. När strategin sedan uppdateras 2018 ska en ny mätning genomföras för att se vilka förändringar som har skett.