"Struntprat att kalla Visbyprojektet fiasko"

Blekinge Artikeln publicerades

Visbykorvetterna är allt annat än ett fiasko. Det internationella intresset är stort och flera länder försöker göra detsamma som Sverige. Men ingen har kommit så långt som vi.

Peter Jeppsson, riksdagsman och försvarspolitiker från Sölvesborg är upprörd över den debatt som dragits igång av folkpartiets talesman i försvarsfrågor, Allan Widman. I SVT i söndags dömde Widman ut försvarets satsning på det nya stridsfartyget typ Visby. Korvetterna som tillverkas på Karlskronavarvet är ett stort misslyckande menar Widman som vill avbryta utvecklingsarbetet.

Som stöd för sin argumentation pekar Widman på att hela projektet är sju år försenat, har blivit 20 procent dyrare och att huvudvapnet, Robot 15, ännu inte ens provskjutits ombord på en korvett.
– Jag är förvånad över Widmans utspel. Det riskerar att skada skadar hela projektet. Han verkar dessutom dåligt uppdaterad. Just i dessa dagar inleds prov med Robot 15 ombord på korvetten Visby i Karlskrona.
– Det är klart att det tar tid. Det är ett långsiktigt projekt och det händer hela tiden saker som förändrar tidsschemat. Det beror på att kunden, alltså försvaret, ändrar sina krav, menar Peter Jeppsson.

En av nyheterna med de fem kolfiberfartygen är att de skall kunna lösa uppgifter som det tidigare krävts flera olika fartygstyper för- som ubåtsjakt, minröjning, sjöfartsskydd och ytstrid. Kritikerna har främst skjutit in sig på att huvudvapnet Robot 15 ännu inte provskjutits ombord på en korvett. Först 20114 skall korvetterna vara i det skick som försvaret beställt.
– Det är inget konstigt med att det tar tid. Det är något helt unikt som håller på att arbetas fram, säger Peter Jeppsson. Jag är mycket förvånad över Widman utspel. Inte minst med tanke på att den borgerliga regeringen för några år sedan drev igenom att av besparingsskäl stryka den planerade luftvärnsfunktionen på korvetterna. Han kastar sten i glashus.
– Jag hoppas att riksdagen kan ändras det beslutet så att korvetterna får också den funktionen.