Therese Sjöberg från Karlshamn – en av vårdens innovatörer

BLEKINGE Artikeln publicerades
Glödlampan står för innovation, hjärtat för att det är patientens bästa som står i fokus. 29-åriga Therese Sjöberg från Karlshamn är med och utvecklar framtidens sjukvård vid Karolinska Universitetssjukhusets Innovationsplats i Stockholm.
Foto:Bodil Bergman Hughes
Glödlampan står för innovation, hjärtat för att det är patientens bästa som står i fokus. 29-åriga Therese Sjöberg från Karlshamn är med och utvecklar framtidens sjukvård vid Karolinska Universitetssjukhusets Innovationsplats i Stockholm.

29-åriga Therese Sjöberg från Karlshamn är en av vårdens innovatörer och deltar i utvecklingen av framtidens sjukvård.

Nytänkande och modern teknik används för att genomföra förbättringar trots begränsade budgetar.

1 Du är anställd som projektledare vid något som heter Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm – vad är det för något och vad är dina arbetsuppgifter?

– Det är en del av universitetssjukhusets verksamheter. Vi arbetar strategiskt med innovation och partnerskap för att skapa bästa möjliga vård för dagens och morgondagens patienter. Syftet är bland annat att hitta nya snabbare vägare mellan exempelvis forskning och kliniker. Vi testar olika metoder och modeller. Det gäller även hur verksamheten kan finansieras via nya partnerskap och affärsmodeller. Vårdbehovet och möjligheterna att behandla ökar snabbt, men kostnaderna får inte öka i samma takt. Så det gäller att hitta nya, kreativa lösningar. Flera av oss har medicinsk bakgrund, men inte alla utan det finns även medarbetare från andra yrkesområden, exempelvis jurister och ingenjörer.

2 Kan du nämna några av de projekt som du leder?

– BarncancerAppen är ett exempel. Tack vare den har man kunnat lämna den traditionella informationspärmen och istället använda en enkel app i mobilen. Vidare är jag projektledare för en ny dagvårdsenhet vid Karolinska för barn med cancer. Den gör det lättare för barncancerpatienter som snabbt behöver komma in för vård på dagtid utan att behöva passera barnakuten. Det är ett pilotprojekt och finansieras med hjälp av medel från Arbetsmiljölyftet i SLL och drivs av barnonkologen i samarbete med Innovationsplatsen.

3 Kan du berätta lite om din bakgrund?

– Jag är född och uppvuxen i Karlshamn och visste tidigt att jag ville jobba i vården. Efter studenten utbildade jag mig till sjuksköterska och därefter till specialistsjuksköterska. Jag jobbade först i Lund och därefter vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

4 Hur kom det sig att du började intressera dig för hur vården bedrivs och hur den kan förbättras?

– Jag märkte tidigt att behoven fanns. Ibland behövs bara små förändringar, som enkla checklistor, för att arbetet ska flyta mycket bättre och minska onödigt spring. Men även om cheferna lyssnade på mina idéer och jag fick vara med och påverka så var mina möjligheter ändå begränsade. Jag testade ett år på ett konsultbolag innan jag återvände till den medicinska verksamheten, den här gången vid Karolinska Universitetssjukhuset.

5 Har du följt med i den lokala debatten om framtiden för de båda sjukhusen i Blekinge?

– Ja, det har jag gjort och jag förstår via det jag läst att många i Karlshamn är väldigt oroliga för framtiden. Det är viktigt att politikerna är mycket tydliga när de förklarar varför de vill vidta olika åtgärder och hur detta påverkar invånarna.

FAKTA

Plats för idéer

Innovationsplatsens syfte är att vara en ingång till samarbete mellan näringsliv, akademi och sjukvård.

Bland annat erbjuds företag en möjlighet att arbeta nära Karolinskas kliniker, forskare och patienter, man matchar de inblandade så att de får rätt samarbetspartners.

Sjukvårdens egna idéer fångas också upp om hur verksamheten kan förbättras.

Visa mer...