”Ni har inte lyssnat på oss”

JÄMJÖ Artikeln publicerades
Berörda ställde representanter från bland annat Trafikverket mot väggen under en stor del av kvällens samrådsmöte.
Foto:Matilda Ohlsson
Berörda ställde representanter från bland annat Trafikverket mot väggen under en stor del av kvällens samrådsmöte.

Det var stundvis hätsk stämning när bönderna konfronterade representanter från bland annat Trafikverket.

Under sena tisdagseftermiddagen och kvällen fylldes matsalen i Jändelskolan i Jämjö när Trafikverket bjöd in allmänheten till samrådsmöte. Där presenterades förslaget på hur den nya vägen kan komma att se ut och det fanns också möjlighet till enskilda samtal.

Vad myndigheten inte själv hade planerat för, men som de protesterande lantbrukarna tog initiativ till, var en större diskussion kring planerna.

Med Markus Karlström i spetsen ställde man inför alla i lokalen en rad frågor direkt till projektledaren Daniel Andersson. En av dem var vilket som är billigast: att bygga på jordbruksmark eller skogsmark. En annan varför denna nya vägsträckning skulle vara mest samhällsekonomisk lönsam.

Man ifrågasatte också om myndigheten över huvud taget tagit till sig något av de åsikter som framförts.

– Ni säger att ni vill ha våra synpunkter, men vi gör detta för att ni inte har lyssnat på oss. Nu har ni verkligen chansen att bevisa att ni lyssnar, sa Markus Karlström.

Förutom Daniel Andersson svarade också Reino Erixon, WSP, på frågor och han framhöll att det är just de berördas åsikter som man vill höra, men också att vägförslaget är nödvändigt – även om det fortfarande finns möjlighet att förfina det ytterligare.

– Det måste bli en väg som ni kan leva och utvecklas med och vi försöker nu att hitta den absolut bästa lösningen för det uppdrag som vi har fått av staten. Det är viktigt för oss att vi får era synpunkter.