Unikt vrakfynd hittat i Karlskrona

Karlskrona Artikeln publicerades
En av Sjöhistoriska museets dykare undersöker spanten på det som med högsta sannolikhet är fartyget Blekinge.
Foto:Jim Hansson
En av Sjöhistoriska museets dykare undersöker spanten på det som med högsta sannolikhet är fartyget Blekinge.

I Karlskrona örlogshamn blev det bingo för Sjöhistoriska museets dykare när de fann krigsskeppet Blekinge från år 1682.

Det var i fjol som man påträffade vraket som med största sannolikhet är fartyget Blekinge som gick av stapeln i Karlskrona år 1682.

– Det är roligt att man nu har kunnat bekräfta att det rör sig om ett historiskt värdefullt fynd, säger Carolina Lorentzon Nilsson, informationschef på Försvarsmakten.

I höstas fick man hos länsstyrelsen i Blekinge tips om att det låg något mycket unikt på botten i Karlskrona örlogshamn. Detta tack vare äldre kartor som angav vraket Blekinge – och med hjälp av Marinbasen kunde man med ekolod få ännu fler indikationer på ett skeppsvrak.

Det gjorde att länsstyrelsen gav Statens maritima museer, där Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Vasamuseet ingår, i uppdrag att göra en bedömning. Hela projektet med en stor dykarinsats finansierades av länsstyrelsen i Blekinge.

– Skeppet Blekinge kan ha ställts medvetet på botten för att användas som blockhus. Kanondäcken ovan ytan användes då som kanonplattformar för att försvara örlogshamnen. En provisorisk lösning då man inte hade råd med försvarsanläggningar, på grund av dåvarande kung Karl XII:s kostsamma krigståg, säger Jim Hansson, marinarkeolog vid Sjöhistoriska museet.

Och tack vare ett tjockt sedimentlager är vraket både opåverkat av sjöfarten i hamnen – men också till stora delar dolt. Detta betyder att den nedre delen av vraket förmodligen är i mycket gott skick.

– Vi är måna så långt det är möjligt, kopplat till säkerhetsskydd, att tillvarata och värna den del av det världshistoriska arvet som finns inom örlogshamnen, säger Carolina Lorentzon Nilsson, informationschef på Försvarsmakten.

Det gamla krigsskeppet Blekinge påminner om vraket av regalskeppet Solen (se bild i bildspelet) som påträffades vid Lindholmsbron i Karlskrona 2015.