"Vi kan inte bara prata om det"

Blekinge Artikeln publicerades
Bonnie Friedh Möller och Cornelia Barfvestam har utsetts till Trygga Hjältar i Blekinge. De har i uppdrag att stötta barn och unga med föräldrar som har problem med alkohol, tar droger eller mår psykiskt dåligt.
Foto:Franz Feldmanis
Bonnie Friedh Möller och Cornelia Barfvestam har utsetts till Trygga Hjältar i Blekinge. De har i uppdrag att stötta barn och unga med föräldrar som har problem med alkohol, tar droger eller mår psykiskt dåligt.

Blekinge har fått två trygga hjältar vid namn Cornelia Barfvestam och Bonnie Friedh Möller, som ska ge stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Det är Trygga Barnen som nu etablerar sig i länet.

1 Vad är Trygga Barnen?

Bonnie: – Det är en stiftelse som stöttar barn och unga i åldern 7-25 år med personer i sin närhet som har problem alkohol, droger eller psykisk ohälsa. Trygga Barnen grundades av Agneta och Olivia Trygg, som har egna erfarenheter av alkoholism i familjen.

Cornelia: – Jag är barndomskamrat med Olivia. Vi träffades i stallet i Danderyd och insåg att våra pappor uppträdde likadant – att de var alkoholister. Olivia var den första som jag någonsin pratade med om det här.

2 På vilket sätt ska ni finnas tillhands?

B: – Vi ska vara en lots och ett stöd. Familjer som lever med den här problematiken blir som ett slutet system. Vi vill sänka tröskeln genom att finnas på olika plattformar som Instagram och KiK, en chatt-app i mobilen som många unga använder dagligen.

C: – En Trygg Hjälte vet vad det finns för stöd att få, kan ta barnen i hand och hjälpa dem vidare till exempelvis en stödverksamhet.

3 Hur ser behovet ut i dag?

C: – Var femte barn i Sverige lever med en närstående med alkoholproblem. Bakom de siffrorna finns mycket skuld och skam. Samma skuld och skam som jag gömde mig bakom som liten.

B: – Ny forskning visar att endast 0,5 procent av dessa barn får det stöd de behöver och har rätt till. Många riskerar själva att hamna i missbruk, få psykiska problem eller hamna i utanförskap om de inte får hjälp i tid.

4 Vad är utmärkande för de barn och familjer som lever med det här?

C: – Främst skammen och att man ofta lever i förnekelse. Det här är vanligare i dag än man tror. Missbruket på parkbänken har istället flyttat in i vardagsrummet. Det är viktigt att uppmärksamma och agera tillsammans.

B: – Det är dags att öppna ögonen och tvätta bort det stigma som finns kring det här. Vi kan inte bara prata om det utan måste också jobba aktivt med det.

5 Vad vill ni göra konkret?

C: – Informera på skolor och knyta kontakter med till exempel socialtjänst och andra myndigheter. Tillsammans kan vi komplettera varandra. Trygga Hjältar ska fungera som spindeln i nätet och nu ska vi spinna vårt skyddsnät.

B: – Målet är att det ska finnas en Trygg Hjälte i varje kommun i Sverige inom fem år.

Fakta

Trygga Barnen

Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse. Syftet att stötta barn och unga i familjer där en eller båda föräldrarna dricker för mycket, missbrukar droger och/eller mår psykiskt dåligt. Trygga Barnen informerar också om barns rätt till en trygg uppväxt.

Visa mer...