Vision om Pågatåg i Blekinge

Blekinge
Foto:

Det började för några år sedan med ett förslag om att förlänga Pågatågen från Kristianstad till Sölvesborg.

Ändstationen flyttades sedan till Karlshamn. Nu är visionen att tågen ska trafikera hela länet med tolv turer per dag.

Artikeln publicerades 19 januari 2012.

Blekingetrafiken och Skånetrafiken har i en färsk promemoria tagit fram förslag på trafik med Pågatåg öster om Kristianstad. Till en årlig kostnad av drygt 30 miljoner kronor kan tågen rulla genom hela länet inom några år.
Bakgrunden är att Skåne gärna vill ha tätare trafik mellan Kristianstad och Bromölla. För Blekinges del är det angeläget med halvtimmestrafik genom hela länet, alltså Öresundståg ena halvtimmen och Pågatåg den andra.

De båda tågen kommer att ha olika inriktning. Eftersom Öresundstågens restider ska förkortas är tanken att stoppen i Bräkne-Hoby och Mörrum utgår – på samma sätt som i Eslöv och Höör. Det blir i stället Pågatågens sak att stanna på samtliga stationer.
Av utredningen, som beställts av Region Blekinge, framgår också att det planeras tolv dagliga turer genom länet.

Hur ska då projektet gå till? Jo, etableringen kan göras i två etapper. Den första blir sträckan Kristianstad – Karlshamn, med start tidigast i december 2013.
Beräknad kostad för trafiken är elva miljoner kronor för Blekinges del och sex miljoner i Skåne.
Etapp två, Karlshamn – Karlskrona, kan komma igång tidigast 2015-2020. Trafikkostnaden ligger på 22 miljoner kronor.
Projektet förutsätter att Trafikverket bygger ytterligare tre mötesplatser längs Blekinge kustbana. Varje mötesplats kostar runt 75 miljoner kronor.

I promemorian diskuteras förutsättningarna för att resenärerna ska kunna sätta sig på Pågatåget i Karlskrona och stiga av samma tåg i Malmö. Skånetrafiken är tveksam till den lösningen, med tanke på de trafikproblem som varit i Malmö. Ett alternativ är att resenärerna byter tåg i Kristianstad.
Regionrådet Mats Johansson, S, är försiktigt positiv efter att ha läst rapporten.
– Nu har vi en prislapp. Utmaningen är att det krävs stora investeringar på kustbanan, säger han.