Efter giftlarmet: Hela betongplattan ska knackas bort

KARLSKRONA Artikeln publicerades
Foto:Marcus Palmgren

Senaste nytt i saneringsarbetet vid gamla Östersjöhallen, betongplattan där Östersjöhallen stod ska tas bort. Det beslutades vid kommunens möte med byggentreprenören Brinova i dag.

– Vi har inte fått svar på alla analyser från provtagningen ännu men vi tog i alla fall beslut att knacka plattan, säger Brinovas Martin Wallin.

Det kommer att ske under vecka 32.

Hur saneringsarbetet i den förorenade marken ska fortlöpa finns ännu inget beslut om.

– Arbets- och Miljömedicin i syd har semester så efter vi fick deras analyssvar så har vi inte kunnat prata med dem så att vi tolkar svaren på samma sätt.

– Men det blir bra att ta bort hela plattan, det är ingenting som stör vårt arbete och då kan vi sanera lite bättre längs med Idrottshallen, säger Wallin.

Enligt Martin Wallin följs såväl tids- som kostnadsplanen.

– Arbetet fortlöper planenligt, nu förbereder vi så att vi kan säkerställa så att den nya plattan blir tät så att det inte ska kunna läcka upp någonting.

Kommunen har tagit initiativ till ett möte med Arbets- och Miljömedicin i syd, det kommer att hållas tidigast vecka 33.