Cyanid i marken vid gamla Östersjöhallen ställer krav

KARLSKRONA Artikeln publicerades
Foto:Marcus Palmgren

Det finns fortfarande höga halter av föroreningar kvar under plattan till den nya eventarenan i Karlskrona.

Nu kräver kommunen en åtgärdsutredning av byggentreprenören Brinova.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått ta del av analysresultaten av de senaste provtagningarna på marken. Enligt provsvaret, som inkom till miljökontoret under tisdagen, finns bland annat höga halter av cyanid kvar i marken under plattan där den nu rivna Östersjöhallen (läs i Sydöstran och i BLT) stod och där den nya eventarenan (läs i BLT och i Sydöstran) ska uppföras.

I ett mejl till Brinova kräver nu Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen följande från Brinova:

1) en riskbedömning avseende människors hälsa samt miljön.

2) en åtgärdsutredning inklusive kostnadsberäkning.

3) vilka åtgärder ni åtar er att vidta med anledning av föroreningarna under plattan: schaktsanering, byggnadstekniska åtgärder, andra åtgärder.

Miljöhandläggare Åsa Olofsson poängterar att kommunen inte kan fatta beslut baserat på ett ofullständigt underlag.

Brinovas Martin Wallin tar beskedet med ro.

– Det här handlar i första hand om att säkerställa arbetet så att vi gör det ordentligt redan från början så att man inte om fem eller tio år hittar felaktigheter, säger han.

Wallin poängterar att de stora massorna under plattan, det är bergkross, är jättefina och kommer att återanvändas.

– Det stora saneringasarbetet gjordes redan på 80-talet när de gamla gasverksklockorna togs bort.

– Nu handlar det om, som jag förstått det, tre mindre punkter där man hittat höga halter av föroreningar och det kan vara i någon bergsspricka eller liknande. Jag behöver avvakta hela sammanställningen från analysen innan jag kan säga mer.

Hur går ni vidare?

– Vi avvaktar torsdagens veckomöte med kommunen, sen får vi se om vi tar beslut att sanera bara det förorenade, det är troligt. Ska vi ta bort hela plattan är det inte heller ett jättemycket större arbete.

– Det skulle kunna bli så att föroreningarna får vara kvar.

Är det inte en fara med det?

– Det är en skitig mark, det ligger två-tre meter under markytan och på alla luftmätningar som gjorts sedan 80-talet har det inte läckt upp något, säger Martin Wallin.

– Men återigen, det handlar om att vi gör arbetet ordentligt.

Om ni tvingas ta bort plattan, hur påverkar det tids- och kostnadsplanen?

– Tidsmässigt tar det inte mycket extra tid, grundtidsplanen för arenan är inte heller i fara, kanske att vi inte hinner klart till årsskiftet 2018/2019, som är vår egen förhoppning.

– Kostnadsmässigt kommer vi i så fall kunna återanvända materialet, men visst skulle det kosta lite mer. Hur mycket är för tidigt att svara på.

I ett tidigare avtal med Brinova (läs i Sydöstran) ska kommunen bekosta sanering för 15 miljoner om det kostar upp till 20 miljoner kronor. Överstiger kostnaden 20 miljoner kronor kommer kommunen att få stå för de utökade kostnaderna.

Vad gäller Idrottshallens nyttjande från vecka 39 ser Martin Wallin inga problem med det byggnadstekniska.

– Väggen kommer vara på plats då, sen vet inte jag om kommunen har andra funderingar var gäller nyttjande av hallen när det handlar om saneringsarbetet utanför byggnaden, säger Martin Wallin.

I går beslutade Karlskrona kommun att lekplatsen vid Chapmansplan nära Östersjöhallen ska stängas när sanering av marken görs.