Asarums-Pro

Föreningsnytt

Artikeln publicerades 1 juni 2011.

Har haft månadsmöte i samarbete med ABF
den26 maj 2011 i fritidsgården.ordf hälsade
ett åttital medl. välkommna till säsongens
sista möte,det serverades en buffe.Sånggruppen
sjöng några kända sånger.På dagordningen fanns
skrivelser från förb.om olika verksamh. och konferenser
En ny medl välkommnades,Dans till kurt morten o
Maiken, mötet avslutades.med önskan om en trevlig
sommar