Båtsam i Karlskrona.

Föreningsnytt Artikeln publicerades

Vid Båtsams årsmöte informerade hamnchefen Anders Jonsson o Jörgen Johansson om hamnavd. organisation, verksamhet o planering kopplat till fritidsbåtsektorn. Bl.a Tallebryggans BK o Marinens BK:s flytt av bryggor mm. och Gästhamnsverksamheten kommande säsong. Likaså att klubbarnas olika avtal håller på att ses över. L Blomqvist, LBS, informerade om vad som förevarit på årets Båtriksdag. L Gustafsson, NBK, aktualiserade tilläggsförbudet vid Djupviksbryggan, Aspö och Hasslöbrons öppningstider. För övrigt så fick styrelsen följande innehåll: L Larsson, TBK, ordf; Ledamöter: L Blomqvist,LBS, R Voorn, KSS, L Ronnje, KMS, P Ståhl, NBK, G Janrell, ABK, B Jönsson, SBK, M Hallén, TBK, U Sjövall, MBKC.