Föreningen Sällskapet

Föreningsnytt Artikeln publicerades

17 par deltog i eftermiddagsbridgen den 5 mars. Följande

par kom över medel:

1. Willy Norlin - Hardy Sandström

2. Bertil Walthersson - Kerstin Johansson

3. Nils Birger Nilsson - Hans Thorell

4. Göte Viktorsson - Barbro Sandin

5. Åke Waldolf - Ingegärd Tönne

6. Lars-Erik Roupé - Einar Askblom

7. Stig Lindahl - Ingegärd Holm

8. Nils-Arne Karlsson - Ulla Olsson