Hyresgästföreningen i Ronneby

Föreningsnytt Artikeln publicerades

Hyresgästföreningen i Ronneby har haft årsmöte på Bergslagskrogen. Föreningens ordförande Ingvar Harrsjö hade avböjt omval. Till ny ordförande valdes Urban Jönsson. Ny ordinarie ledamot i styrelsen blev Bo Johansson. Ledamöter i styrelsen är även Steen Rohde, Jenny Rohde, Britt Hansén, Ingvar Harrsjö och Michell Rohde. Till ny ersättare valdes Haide Friberg. Kerstin Kristoffersson avgick ur styrelsen och avtackades.

I samband med årsmötet fick de närvarande medlemmarna möjlighet att under en diskussionsstund påverka hur föreningen ska arbeta under det närmaste året. Stor vikt kommer att läggas vid att synas i olika sammanhang, såväl i bostadspolitiken som i det lokala arbetet i bostadsområdena.