Karlskrona Rödakorskrets

Föreningsnytt Artikeln publicerades

har haft årsstämma i Amiralitetsförsamlingens församlingshem. Ordförande Lars Larsson valdes att leda stämman. Efter parentation följde mötesförhandlingarna. Styrelsen består 2012 av ordförande Lars Larsson, vice ordförande Josefine Lennartsson, sekreterare Lena Larsson, kassör Lilian Svensson, Monika Adamson Lindqvist, Britt-Lise Arndt, Paula Banck (nyval), Gunilla Elmberg, Gun-Britt Nishem, Rosemarie Stellte (nyval). Efter årsmötesförhandlingarna informerade Venera Kadrijaj om Röda Korsets flyktingverksamhet och Britt-Marie Wheeler talade om besöksverksamheten. Därefter följde samkväm.