Lyckad Valborgsfest i Silpinge

Föreningsnytt Artikeln publicerades

Vårsånger och ett glödgat tal för att fler skall se världen med indianernas ögon ,mötte de som beslutat sig för att fira Valborg med IOGT-NTO rörelsen i Gnistan. Trygga Björnen (Anders Gustafsson ) var årets vårtalare. Han berättade om indianernas öde och oron på vilket sätt vi misshushållar med naturens resurser. Dock finns det hopp om vi vanliga med vardagliga beslut att förbättra miljön. Anders har ett föflutet i Silpinges kabare men är numera aktiv i Ronnebys teater.

Bästa resultat i årets vårprommenad hade Bo Holgersson. Rickard Holmström var två och 3:de platsen blev delad mellan Per Svensson och Johny Magnusson. Det var 65st som gått en eller flera av prommendarna.

Ett stämningsfullt program inne i Gnistan stod Annie Sunesson