Pensionärsbridgen S-borg 25-4

Föreningsnytt Artikeln publicerades

Sölvesborgspensionärernas Bridgetävling den 25 april gav följande resultat: 1.) Roland Broberg - John-Erik

Nyberg 139, 2:) Rolf Harrysson - Einar Nilsson 118, 3/4.

Ingvar Hulten - Rune Persson med Palle Persson - Pelle

Hultner 117, 5.) Birgitta och Ingvar Karlsson 115, 6.)Björn Axelsson - Ingemar Andersson 113, 7.) Kerstin -

Per-Erik Nilsson 111,8.) Vivi-Ann Harrysson - Birger

Jacobsson 100, 9.) Magda Persson - Helena Clang 85,

10.) Mona Norlin - Ulla Lennartsson.