Pensionärsbridgen S-borg.9 maj

Föreningsnytt Artikeln publicerades

Sölvesborgspensionärernas Bridgetävling den 9 maj gav

följande resultat: Ingvar Hulten - Rune Persson 72, 2.)

Roland Broberg - John-Erik Nyberg 59, 3.) Pelle Hultner

-Palle Persson 46, 4.) Lena - Birger Jacobsson 45, 5.)

Birgitta Karlsson - Einar Nilsson 40, 6.) Mona Norlin -

Ulla Lennartsson 38,