PRO Aspö

Föreningsnytt Artikeln publicerades

ÅRSMÖTE PRO ASPÖ

Mötet inleddes med parentation och ljuständning för fyra avlidna medlemmar. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Hans Johnsson. Verksamheten för året 2011 godkändes, liksom den ekonomiska rapporten. På revisorernas förslag tillstyrktes styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Efter genomförda val består styrelsen av: ordförande Anita Holmgren, kassör Helge Lindkvist, sekreterare Inga Lindkvist, studieorganisatör Bo Westerholm. Ersättare: Stig Olsson, Lennart Svensson, Gunn Andersson, Anita Lagerlöf. Avtackningar: Ulla Johansson, styrelsesuppl, Gertrud Johansson och Inga Lindkvist, kontaktombud. Mötet avslutades med kaffe och semlor.