PRO Rödeby

Föreningsnytt Artikeln publicerades

VI har haft det första höstmötet. Kören inledde med sång och allsång.
Ordf. Sterne hälsade alla välkomna. Elsemarie Furuvall informerade om "Äldre i skolan".
Till ny sekreterare valdes Märit Nilsson. 9st. nya medlemmar hälsades hjärtligt välkomna
Nu blev det trevlig underhållning av Leif Ljungqvist.
samt kaffe och smörgås.
Mötet fortsatte med info. om bl.a. Försäkringen, som ännu inte är klar, och Kongressen i juli 2012.
Göran rapporterade från Ord.förande koferensen om bl.a. Kommun och Landstings försöken med "Äldre Lotsar". Ett nytt projekt, som skall provas.
Informationsdagen i Eringsboda den 20 sept. Gemensam samåkning från Cityhuset (gamla kommunalhuset) kl. 8:55.
Avslut. med Lotterier. och Sterne tackade alla som var med.