PRO Svängsta

Föreningsnytt Artikeln publicerades

Pro Svängsta har haft sitt april-möte i samband med ABF. En ny medlem välkomnades. Informerades om olika resor, studier och kurser. Önskas personer till kontaktverksamheten. Distriktet har haft årsmöte, nya landshövdingen var med. Fonus årsmöte ändrade stadgar. Någon check har lämnats ut från Fonus. ABF har årsmöte den 7 maj. Sam.org. har möte den 3 maj. Efter PRO:s möte serverades en god sopplunch. John Nilsson från Tingsryd visade fina filmer från gamla tider och berättade om bilderna, därefter serverades kaffe och bakelse. En trevlig eftermiddag avslutades. Nästa möte den 15 maj med doktor Klavs Wix Nielsen + Seniorshop. Välkomna!